Odejmujemy liczby sposobem pisemnym

1. Cel dla ucznia.

Będziecie potrafili odejmować sposobem pisemnym. Dzięki temu łatwo obliczycie, ile pieniędzy Wam zostanie, jeśli kupicie plecak za 159 zł, a w skarbonce mieliście 215 zł.

Odp. Po zakupach w skarbonce zostanie 56 zł.

2. Odejmowanie.

.

3. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę

 • poprawne zapisywanie liczb w słupku,
 • odejmowanie liczb naturalnych sposobem pisemnym „bez potrzeby pożyczania”,
 • odejmowanie liczb naturalnych sposobem pisemnym „z pożyczaniem”.

4. Pytanie kluczowe.

Wykorzystasz odejmowanie liczb sposobem pisemnym? Jeśli tak, podaj przykład konkretnej sytuacji życiowej.

5. Zadania online


http://www.math.edu.pl/testy,sp,rachunek-pisemny


https://scratch.mit.edu/projects/92349776/

Jaką drogę pokona kolarz w ciągu 15 min?

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się, czy jadąc z prędkością najszybszego bolidu F1, w ciągu 2,5 h można dojechać z Bachorzewa do Hamburga (Niemcy)

droga

2. Przykłady.

 • Kolarz jedzie ze średnią prędkością 40 km/h.

Zatem w ciągu 1 godziny pokona odległość 40 km.

W ciągu 4 godzin pokona odległość 160 km (4 · 40 km).

W ciągu 1,5 godziny pokona odległość 60 km (1,5 · 40 km).

W ciągu 15 minut pokona odległość 10 km (15/60=1/4, 1/4 · 40 km).

 • Słoń biegnie z prędkością 10 m/s

W ciągu 1 sekundy pokona odległość 10 m.

W ciągu 10 sekund pokona odległość 100 m (10 · 10 m).

W ciągu 1 minuty pokona odległość 600 m (1 min = 60 s, 60 · 10 m).

W ciągu 1 godziny pokona odległość 36000 m = 36 km (1 h = 3600 s, 3600 · 10 m).

3. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • obliczanie, jaką drogę pokona obiekt w określonym czasie.

4. Pytanie kluczowe.

Czy przyda Ci się umiejętność obliczania drogi, mając daną prędkość i czas? Jeśli tak, podaj konkretny przykład.

Dodajemy liczby naturalne sposobem pisemnym.

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się dodawać sposobem pisemnym.  Pozwoli Wam to obliczyć, ile zapłacicie za zakupy, kupując zabawki: mikroskop za 49 zł i grę za 73 zł.

Odp. Za zakupy zapłacimy 122 zł.

2. Dodawanie.

dodawanie pisemne

Aby dodać liczby sposobem pisemnym, należy podpisać je tak, aby były jedności pod jednościami, dziesiątki pod dziesiątkami, setki pod setkami itd.

3. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • poprawne zapisywanie składników w słupku,
 • dodawanie liczb naturalnych sposobem pisemnym.

4. Pytanie kluczowe.

Wykorzystasz umiejętność dodawania liczb sposobem pisemnym? Jeśli tak, podaj przykład konkretnej sytuacji.

5. Zadania online


https://scratch.mit.edu/projects/92343191/

Dzielimy ułamki zwykłe.

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się dzielić ułamki. Ułatwi Wam to obliczenie, ile skrzynek jabłek miał tata Tomka, jeśli zebrali 62 1/2 kg, a w skrzynce mieści się 12 1/2 kg.

Odp. Tata Tomka zebrał 5 skrzynek jabłek.

2. Dzielenie.


3. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • znajdowanie odwrotności liczby,
 • zamiana dzielenia na mnożenie przez odwrotność drugiej liczby,
 • skracanie ułamków (jeśli jest możliwe),
 • mnożenie,
 • wyciąganie całości(jeśli jest możliwe).

4. Pytanie kluczowe.

Czy przyda Ci się dzielenie ułamków zwykłych przez liczby naturalne? Jeśli tak, podaj przykład takiej sytuacji życiowej.

Dzielimy 1/2 pizzy dla dwóch kolegów

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się dzielić ułamki przez liczby naturalne. Pozwoli Wam to odpowiedzieć na pytanie, jaką część pizzy dostaną dwaj koledzy.

dzielenie ułamków przez liczby naturalne

2. Odwrotność liczby.


3. Dzielenie.

 Aby podzielić ułamek przez liczbę naturalną, należy pomnożyć ten ułamek przez odwrotność liczby.

4. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę

 • znajdowanie odwrotności liczby,
 • zamiana dzielenia na mnożenie przez odwrotność drugiej liczby,
 • skracanie ułamków (jeśli jest możliwe),
 • mnożenie ułamków zwykłych,
 • wyciąganie całości(jeśli jest możliwe).

Jaką częśc czekolady otrzymała Marta?

1. Cel dla ucznia.

Poznacie zasadę mnożenia ułamków. Dzięki temu obliczycie, jaką część czekolady dostała Marta.

mnożenie ułamków

2. Zadania.


3. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • zamiana liczb mieszanych na ułamki niewłaściwe,
 • skracanie ułamków (jeśli jest możliwe),
 • mnożenie ułamków zwykłych,
 • wyciąganie całości(jeśli jest możliwe).

4. Pytanie kluczowe.

Czy przyda Ci się mnożenie ułamków zwykłych lub obliczanie ułamka danej liczby? Jeśli tak, podaj przykład takiej sytuacji życiowej.

Obliczanie ułamka danej liczby

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się obliczać część z danej liczby. Dzięki temu obliczycie, ile pieniędzy wydał Krzyś, jeśli na wycieczkę dostał 60 zł, a po pierwszych zakupach stracił 1/3 otrzymanych pieniędzy.

Odp. Krzyś wydał 20 zł.

2. Zadania.


3. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę

 • obliczanie ułamka danej liczby.

Miary kątów w wielokątach

1. Cel dla ucznia.

Dowiecie się, ile wynosi suma miar kątów w trójkącie i czworokącie. Ułatwi Wam to obliczenie, jaki kąt tworzy drabina ze ścianą.

 2.Kąty w trójkątach.


3. Kąty w czworokątach


4. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • obliczanie miar kątów w trójkątach,
 • obliczanie miar kątów w czworokątach.

7 butelek po 1/3 l – ile to litrów soku?

1. Cel dla ucznia.

Dowiecie się, w jaki sposób można pomnożyć ułamek przez liczbę naturalną. Ułatwi Wam to obliczenie, ile litrów soku kupił tata.

Odp. Tata kupił 2_1/3 litra soku.

2. Mnożenie.


3. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę

 • pozbywanie się całości, czyli zamiana liczb mieszanych na ułamki niewłaściwe,
 • skracanie ułamków (jeśli to możliwe),
 • mnożenie ułamków,
 • wyciąganie całości (jeśli jest to możliwe).

Obliczenia z zegarem.

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się wykonywać obliczenia na zegarze. Dzięki temu będziecie mogli odpowiedzieć na pytania:

 • Na zegarze jest godzina 11:16. O godz. 11:30 będzie dzwonił dzwonek na przerwę. Ile minut będzie jeszcze trwała lekcja?
 • Jest godzina 12:50. Którą godzinę będzie wskazywał zegar za kwadrans?
 • Jest godzina 7:05. Którą godzinę wskazywał zegar 55 minut temu?
 • Ile czasu mija od godziny 13:00 w piątek do godziny 20:00 w sobotę?
 • 3 doby – ile to godzin?
 • 120 sekund – ile to minut?

2. Czas.


3.”Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • obliczenia związane z czasem.

4. Pytanie kluczowe.

Wykorzystasz w swoim życiu obliczenia związane z czasem lub kalendarzem? Jeśli tak, podaj konkretny przykład.