EDU MOC online – bezpłatna konferencja

Zapraszam wszystkich nauczycieli na bezpłatną konferencję online. Bez wychodzenia z domu możecie czerpać inspiracje od innych nauczycieli, którzy zasypią Was pomysłami. Konferencja  w Internecie złożona z szeregu równocześnie odbywających się webinariów –  warsztatów i wykładów odbędzie się 1. października 2016 r. w godz. 09:00 – 21:00.

Więcej informacji o programie spotkania, prelegentach i zapisach znajdziecie na stronie SuperBelfrów:
http://www.superbelfrzy.edu.pl/edu-moc-online-2016/

SB Edu Moc_2

WAKACJE!

Na blogu cisza, ponieważ są wakacje. :lol:

Życzę wszystkim udanego i słonecznego wypoczynku oraz naładowania akumulatorów na kolejny rok szkolny!

Zapraszam do czytania nowych wpisów we wrześniu!

 

Pozdrawiam wakacyjnie czytelników mojego bloga.

Beata Zawisła

1

Ile wody zmieści się w akwarium?

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się obliczać objętość prostopadłościanu. Dzięki temu będziecie potrafili obliczyć, ile wody mieści się w akwarium o wymiarach 6 dm, 3 dm, 4 dm.

Odp. W tym akwarium mieści się … litrów wody.

2. Objętość prostopadłościanu.

3. Objętość sześcianu.


4. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • obliczanie objętości prostopadłościanu i sześcianu,
 • obliczanie ilości wody w akwarium,
 • podanie jednostek objętości w wyniku.

Liczymy powierzchnię podłogi sali lekcyjnej.

1. Cel dla ucznia.

Poznacie jednostki pola i nauczycie się obliczać pole prostokąta. Dzięki temu w życiu codziennym będziecie potrafili obliczać pole sali lekcyjnej.

Obliczanie powierzchni figur można poćwiczyć na stronie:
http://phet.colorado.edu/en/simulation/area-builder

2. Jednostki pola.

1 mm2 (1 milimetr kwadratowy) (1mm2 to pole kwadratu o boku 1 mm)

1 cm2

1 dm2

1 m2

1 km2

3. Pole prostokąta.


Pole prostokąta obliczamy, mnożąc długość przez szerokość.

4. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • znajomość jednostek pola,
 • obliczanie pola prostokąta,
 • podanie w wyniku jednostek pola (np cm2).

5. Pytanie kluczowe.

Będzie Ci potrzebne obliczanie pola prostokąta? Jeśli tak opisz taką sytuację.

Jak sprawdzić, który z pojemników ma większą pojemność?

1. Cel dla ucznia.

Dowiecie się, co to jest objętość figury i poznacie jednostki objętości i zależności między nimi.

Zastanówcie się, w jaki sposób sprawdzić, który z pojemników ma większą pojemność?

2. Jednostki objętości.

1 mm3 (1 milimetr sześcienny) to objętość sześcianu o krawędzi 1 mm

1 cm3 to objętość sześcianu o krawędzi 1 cm

1 dm3

1 m3

1 km3

1 l

1 ml

3. Zależności między jednostkami objętości.

1 l = 1 dm

1 l = 1000 ml

1 l = 1000 cm3

1 ml = 1 cm3

1 cm = 10 mm, zatem 1 cm3 = 1000 mm3

1 m = 100 cm, zatem 1 m3 = 1 000 000 cm3

1 km = 1000 m, zatem 1 km3 = 1 000 000 000 m3

4. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • rozumienie pojęcia objętości,
 • znajomość jednostek objętości,
 • zależności między jednostkami objętości.

Ile materiału potrzeba na namiot?

1. Cel dla ucznia.

Będziecie potrafili policzyć pole graniastosłupa. Dzięki temu obliczycie, ile materiału potrzeba na uszycie namiotu.

pole graniastosłupa

1) Obliczamy pole podstawy:

    pp = ½ · 3 · 2 = 3 m2

2) Obliczamy pole boczne:

       1. sposób

P1 = 5 · 3 = 15 m2

P2 = 5 · 2,5 = 12,5 m2

Pb = 15+ 2 · 12,5 = 40 m2

      2. sposób

Pb = (2,5 + 2,5 + 3) · 5 = 8 ·5 = 40 m2

3) Obliczamy powierzchnię całej bryły:

     Pc = 2 · 3 + 40 = 46 m2

Odp. Na uszycie namiotu potrzeba 46 m2 materiału.

2. Pole powierzchni prostopadłościanu.

Obliczymy pole powierzchni prostopadłościanu o wymiarach 2 cm, 1 cm, 4 cm. W tym celu narysujmy siatkę tego prostopadłościanu.

Pp – pole podstawy

Pb – pole powierzchni bocznej

Pc – pole powierzchni całkowitej

Pp= 1 ∙ 4 = 4 cm2

P1= 1 ∙ 2 = 2 cm2

P2= 4 ∙ 2 = 8 cm2

Pb= 2 ∙ 2 + 2 ∙ 8 = 4 + 16 = 20 cm2

Pc= 2 ∙ 4 + 20 = 28 cm2

 Pc = 2 ∙ Pp + Pb      WZÓR NA POLE POWIERZCHNI GRANIASTOSŁUPA

3. Pole powierzchni sześcianu.

Obliczmy pole sześcianu o krawędzi 2 cm.

P1 = 2 ∙ 2 = 4 cm2

Pc = 6 ∙ 4 = 24 cm2

Pc = 6 ∙ a2            WZÓR NA POLE SZEŚCIANU

4. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • obliczanie pola powierzchni prostopadłościanu, sześcianu i graniastosłupa na podstawie siatki,
 • obliczanie pola powierzchni prostopadłościanu, sześcianu i graniastosłupa na podstawie rzutu.

5. Pytanie kluczowe.

Wykorzystasz obliczanie powierzchni graniastosłupa? Jeśli tak, opisz wybraną sytuację z życia codziennego.

Rysowanie siatek graniastosłupów.

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się rysować siatki graniastosłupów prostych, co ułatwi Wam na kolejnych lekcjach obliczać pole powierzchni graniastosłupów.

2. Siatka prostopadłościanu.

Siatkę prostopadłościanu otrzymamy rozcinając pudełko w kształcie prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozkładając je na płaskiej powierzchni.

3. Siatka graniastosłupa trójkątnego.4. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • poprawne rysowanie siatki prostopadłościanu i sześcianu,
 • poprawne rysowanie siatek graniastosłupów trójkątnych, czworokątnych.

Ile zapłacimy w sklepie papierniczym?

1. Cele lekcji dla ucznia.

Będziecie umieli dodawać ułamki dziesiętne, co pozwoli Wam w życiu codziennym obliczyć wartość zakupów.

 atrykuły papiernicze

Chcemy kupić długopis, kredki i linijkę. Ile zapłacimy za zakupy?

dodawanie ułamków dziesiętnych

Odp. Za zakupy zapłacimy 11,45 zł.

2. Zadania

a) 4,3 + 2,5 = 6,8

b) 2,8 + 0,2 = 3

c) 6 + 1,9 = 7,9

d) 2,15 + 0,60 = 2,75

e) 24,3 + 4,6

f) 6,8 + 2,97

g) 54,1 + 3,185

 

Przy dodawaniu ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym, należy podpisać je w ten sposób, aby przecinek był pod przecinkiem.

3. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • podpisanie ułamków dziesiętnych, tak aby przecinek był pod przecinkiem,
 • poprawne dodawanie ułamków dziesiętnych (pisemnie lub w pamięci – dowolny sposób).

4. Pytanie kluczowe.

Wykorzystasz na co dzień dodawanie ułamków dziesiętnych? Jeśli tak, opisz zaistniałą sytuację.

Kto ma więcej pieniędzy?

1. Cel dla ucznia.

Będziecie potrafili powiedzieć, który z ułamków dziesiętnych jest większy, co pomoże Wam w życiu codziennym poprawnie określić, które dziecko ma więcej pieniędzy.

porównywanie ułamków dziesiętnych

 Odp. Więcej pieniędzy ma Ola.

2. Zadania.

a)  2,45 < 2,54

b) 0,451 > 0,399

c) 7,70 > 7,07

d) 3,56 < 3,60

e) 9,080 > 9,008

Aby porównać ułamki dziesiętne, należy najpierw dopisać tyle zer, aby w obu liczbach było tyle samo cyfr po przecinku.

3. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • porównywanie ułamków dziesiętnych, które będą miały różną liczbę cyfr po przecinku,
 • porządkowanie ułamków dziesiętnych.

 4. Pytanie kluczowe

 Wykorzystasz w przyszłości umiejętność porównywania ułamków dziesiętnych? Jeśli tak, opisz taką sytuację.

Graniastosłupy wokół nas.

1. Cel dla ucznia.

Będziecie umieli wskazywać spośród brył przestrzennych graniastosłupy proste, a w graniastosłupach nauczycie się wyróżniać krawędzie, ściany i wierzchołki.

graniastosłup

Figury przedstawione powyżej to graniastosłupy proste, gdzie kolorem czerwonym zaznaczono podstawy, a kolorem niebieskim – krawędzie boczne.

Graniastosłup prosty ma:

  • dwie podstawy, które są przystającymi wielokątami (identycznymi figurami) i które są równoległe,
  • ściany boczne, które są prostokątami i które są prostopadłe do podstaw.

 2. Graniastosłup trójkątny.

Graniastosłup trójkątny ma:

 • 5 ścian – w tym 2 podstawy i 3 ściany boczne (w kształcie prostokąta),
 • 9 krawędzi – w tym 6 krawędzi podstaw i 3 krawędzie boczne (wysokości),
 • 6 wierzchołków.

3. Graniastosłup pięciokątny.

Graniastosłup pięciokątny ma:

  • 7 ścian – w tym 2 podstawy i 5 ściany boczne (w kształcie prostokąta),
  • 15 krawędzi – w tym 10 krawędzi podstaw i 5 krawędzie boczne (wysokości),
  • 10 wierzchołków.

4. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • wykonanie rzutu graniastosłupów,
 • wskazanie w graniastosłupie: ścian, krawędzi, wierzchołków,
 • wskazanie w graniastosłupie ścian i krawędzi prostopadłych lub równoległych.

5. Pytanie kluczowe.

Podaj nazwę przedmiotu z Twojego otoczenia, który ma kształt graniastosłupa prostego.