Julia

Mam 18 lat i jestem gotowa na rozpoczęcie przyszłej kariery polonistycznej. Spełnieniem moich marzeń w przyszłość będzie otrzymanie pracy jako "recenzenta książek" pozwólcie mi więc na to, żeby odbywałam tutaj "małą" praktykę. Będę pisała o książkach, które spotykam na swojej drodze. w najróżniejszy sposób. Mam nadzieje, że może i wam wpadnie coś pożytecznego z moich polonistycznych rozważań.

Wpłaty i debety na koncie.

1. Cel dla ucznia

Nauczycie się dodawać i odejmować liczby wymierne. Dzięki temu obliczycie, ile pieniędzy będziecie mieli, jeśli na koncie jest 105,50 zł, a za rachunek trzeba zapłacić 156 zł.

105,50 – 156 = – 50,50 zł

Odp. Na koncie zostanie debet 50,50 zł.

2. Dodawanie i odejmowanie liczb o jednakowych znakach.

dodawanie liczb wymiernych

Zasadę opuszczania nawiasów przedstawia poniższa tabela:

dodawanie liczb wymiernych

Można również tabelkę interpretować w następujący sposób:

  • dwa różne znaki dają „-”
  • dwa jednakowe znaki dają „+”

3. Dodawanie i odejmowanie liczb o różnych znakach.

dodawanie liczb wymiernych

4. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • określenie, jaki znaki mają liczby,
 • opuszczanie nawiasów wg poznanych zasad,
 • podanie znaku w wyniku.

5. Pytanie kluczowe.

Czy w Twoim życiu przyda Ci się umiejętność dodawania i odejmowania liczb całkowitych? Jeśli tak, to podaj konkretny przykład.

Liczymy długośc listew do tablicy

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się obliczać obwód prostokąta. W życiu codziennym ułatwi Wam to obliczenie, ile metrów listewek trzeba kupić do Waszej tablicy korkowej.

obwód prostokąta

Odp. Do klasowej tablicy potrzeba 7 m 40 cm listewek.

2.Obwód.

Z lekcji wielokąty potraficie obliczać obwód wielokąta.

Obwód to suma długości wszystkich jego boków.

obwód prostokąta

3. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • obliczanie obwodu prostokąta i kwadratu.

4. Pytanie kluczowe.

Przyda Ci się obliczanie obwodu w życiu codziennym? Jeżeli tak, podaj przykład takiej sytuacji.Poznajemy liczby wymierne.

1. Cel dla ucznia.

Będziecie potrafili wskazywać liczby wymierne i zaznaczać je na osi liczbowej.

2. Przykłady liczb wymiernych.


Przykłady liczb wymiernych: 7; –0,82; 0; ½; -¾; 99; -502; … 

Liczby wymierne to liczby całkowite oraz wszystkie ułamki dodatnie i ujemne.

3.Liczby przeciwne.

 •  7 i -7
 •  5¼ i - 5¼
 • -3,25 i 3,25

4. Wartość bezwzględna. Wartość bezwzględna liczby jest zawsze liczbą dodatnią

 • |5| = 5    (czytaj wartość bezwzględna liczby 5 jest równa 5)
 • |-9| = 9
 • |0| = 0

5. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • odczytywanie i zaznaczanie na osi liczbowej liczb wymiernych,
 •  wskazywanie liczb przeciwnych,
 • podawanie wartości bezwzględnej liczb.Obliczanie miar kątów w trójkącie.

1. Cel dla ucznia.

Dowiecie się, ile wynosi suma kątów w trójkącie. Pozwoli Wam to obliczyć, jak wysoki jest budynek.

miary kątów w trójkątach

Odp. Budynek ma 12 m wysokości.

 2. Suma miar kątów w trójkącie.

Narysuj dowolny trójkąt i wytnij go. Każdy z kątów pokoloruj innym kolorem. Przetnij trójkąt na trzy części (jak na rysunki poniżej). Poskładaj kąty, tak aby miały wspólny wierzchołek i ramię. Jaki kąt utworzyły kąty Twojego trójkąta?


3.  „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • obliczanie kątów w trójkątach (różnobocznych, równoramiennych, równobocznych).

4. Pytanie kluczowe.

Przydadzą Ci się poznane wiadomości o kątach w trójkątach? Jeśli tak, podaj przykład takiej sytuacji z życia codziennego.Liczymy, ile listwy trzeba kupić do IV klasy.

1. Cel dla ucznia.

Poznacie wielokąty i nauczycie się obliczać jego obwód. Na co dzień poznaną wiedzę wykorzystacie do obliczenia, ile listwy przypodłogowej potrzeba do waszej klasy.

Ob = 

Odp.

2.Wielokąty.

Na rysunku poniżej narysowano sześciokąt (ma on 6 boków, 6 kątów i 6 wierzchołków). 

WAŻNE! Każdy bok wielokąta jest odcinkiem. Odcinki te nie mogą się przecinać.

Wielokąt, który ma 3 kąty to trójkąt. Wielokąt, który ma 4 kąty to czworokąt. Wielokąt, który ma 7 boków to siedmiokąt. …

3. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • nazywanie wielokątów,
 • wskazywanie w wielokącie wierzchołków, boków i kątów,
 • obliczanie obwodu wielokąta.

4. Pytanie kluczowe.

Wykorzystasz poznane wiadomości o wielokątach? Jeśli tak, podaj przykład takiej sytuacji.

W jaki sposób zmierzyć kąt?

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się mierzyć kąty kątomierzem. Będziecie potrafili podać, jaki kąt tworzą wskazówki zegara o godzinie 2:30.


2.Miary kątów.


3. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • mierzenie kątów,
 • rysowanie kątów o podanej mierze.

4. Pytanie kluczowe.

Przyda Ci się umiejętność mierzenia kątów? Podaj sytuację w której to wykorzystasz.Ile siatki potrzeba na ogrodzenie działki?

1. Cel dla ucznia.

Poznacie rodzaje trójkątów oraz nauczycie się obliczać ich obwody. Dzięki temu obliczycie, ile metrów siatki potrzeba na ogrodzenie działki narysowanej w skali 1:1000.


Odp. Na ogrodzenie działki potrzeba 137 m siatki.

 2. Podział trójkątów ze względu na kąty.3. Podział trójkątów ze względu na boki.


4. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • wykazywanie i rysowanie trójkątów,
 • obliczanie obwodu trójkąta

5. Pytanie kluczowe.

Przydadzą Ci się poznane wiadomości o trójkątach? Jeśli tak, podaj przykład takiej sytuacji z życia codziennego.Jaki kąt tworzą wskazówki zegara?

1. Cel dla ucznia.

Poznacie rodzaje kątów. Dzięki temu będziecie wiedzieli jaki kąt tworzą wskazówki zegara o godzinie 9:00.

Kąty można też oznaczać małymi literami alfabetu greckiego.


2.Rodzaje kątów.


3. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • rozpoznawanie rodzajów kątów,
 • oznaczanie kąta literami.

Wielokąt.

1. Cel dla ucznia.

Poznacie własności wielokątów. Pozwoli Wam obliczyć długość trasy rajdu pieszego oraz odpowiedzieć na pytanie, jaki kształt ma wyznaczona trasa.


2 + 4 + 3 + 2 + 1 = 12 km.

Odp. Trasa rajdu liczy 12 km.

 2.Wielokąty wypukłe.

W wielokącie wypukłym wszystkie kąty są kątami wypukłymi (mają więcej niż 0° i mniej niż 180°).


Przekątna, to odcinek łączący dwa wierzchołki wielokąta, które nie są sąsiednie.

 Obwód wielokąta to suma długości wszystkich jego boków.

3. Wielokąt wklęsły.

W wielokącie wklęsłym co najmniej jeden kąt jest kątem wklęsłym (ma więcej niż 180° i mniej niż 360°).


4. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • wykazywanie i rysowanie wielokątów wklęsłych oraz wypukłych,
 • obliczanie obwodu wielokąta, 
 • rysowanie przekątnych w wielokątach.

5. Pytanie kluczowe.

Wykorzystasz w życiu codziennym wiadomości o wielokątach? Jeśli tak, opisz taką sytuację.

Pod jakim kątem przecinają się ulice?

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się obliczać miary niektórych kątów. Dzięki temu będzie mogli obliczyć pod jakim kątem są skrzyżowane ulice.


 

2.Zależności między kątami.


3. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

Wykorzystasz obliczanie miar kątów (przyległych, wierzchołkowych, odpowiadających i naprzemianległych)? Jeśli tak, opisz taki przykład.