klasa IV

Prostokąty w naszym otoczeniu

1. Cel dla ucznia.

Poznacie prostokąty i kwadraty w waszym otoczeniu.

prostokąt, kwadrat

2.Prostokąt.

Prostokąt to czworokąt, który ma cztery kąty proste.

Punkty A, B, C, D to wierzchołki.

Odcinki AB, BC, CD, AD to boki.

3. Kwadrat.

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki równej długości.

4. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • rozpoznawanie prostokątów i kwadratów,
 • rysowanie prostokątów i kwadratów.

Posługujemy się kątomierzem

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się mierzyć kąty kątomierzem. Będziecie potrafili podać, jaki kąt tworzą wskazówki zegara o godzinie 2:30.

2.Miary kątów.

3. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • mierzenie kątów,
 • rysowanie kątów o podanej mierze.

Rodzaje kątów.

1. Cel dla ucznia.

Poznacie rodzaje kątów. Dzięki temu będziecie wiedzieli jaki kąt tworzą wskazówki zegara o godzinie 6:00.

Kąty można też oznaczać małymi literami alfabetu greckiego.

2.Rodzaje kątów.

3. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • rozpoznawanie rodzajów kątów,
 • oznaczanie kąta literami.

Czyj ołowek jest dłuższy?

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się mierzyć odcinki. Utrwalimy jednostki długości i ich zamianę. W życiu codziennym ułatwi Wam to określić, o ile Wasz ołówek jest dłuższy od ołówka kolegi.

10 cm 5 mm – 9 cm 5 mm = 1 cm

Odp. Ołówek Kasi jest dłuższy od ołówka Adama o 1 cm.

2.Zależności między jednostkami długości.

1 cm = 10 mm

1 dm = 10 cm

1 m = 100 cm 

1 km = 1000 m

3. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • mierzenie odcinków,
 • rysowanie odcinków o podanych długościach,
 • rysowanie odcinków n razy dłuższych/krótszych,
 • rysowanie odcinków o n dłuższych/krótszych,
 • zamianę jednostek długości.

4. Pytanie kluczowe.

Wykorzystasz umiejętność mierzenia odcinków? Jeśli tak, podaj przykład konkretnej sytuacji życiowej.

Położenie prostych i odcinków.

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się rozpoznawać i kreślić proste równoległe i prostopadłe. Pozwoli Wam to wyszukać na mapie ulice równoległe oraz prostopadłe.

proste równoległe i prostopadłe na mapie

2.Proste i odcinki równoległe.

3. Proste i odcinki prostopadłe.


4. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • rozpoznawanie i kreślenie prostych równoległych,
 • rozpoznawanie i kreślenie prostych prostopadłych.

Poznajemy proste, półproste, odcinki i łamane.

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się kreślić proste, półproste, odcinki i łamane. Dzięki temu będziecie wiedzieli:

2.Punkt.

3. Półprosta.


4. Prosta.


5. Odcinek.


6. Łamana.


7. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • rozpoznawanie i kreślenie poznanych figur geometrycznych.

Dzielimy pisemnie liczby naturalne.

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się dzielić sposobem pisemnym. Pozwoli Wam to obliczyć, ile pieniędzy możecie wydać na prezenty mając 111 zł, jeśli macie do obdarowania 3 osoby.

(Zakładamy, że wszyscy dostaną prezenty o takiej samej wartości)

Odp. Na każdy z 3 prezentów można wydać po 37 zł.

2. Dzielenie.

3. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę

 • dzielenie liczb sposobem pisemnym.

Mnożenie pisemne, cz.3

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się mnożyć pisemnie. Dzięki temu obliczycie, ile kilogramów jabłek zebrała rodzina Macieja, jeśli mają 37 skrzynek, a w każdej skrzynce jest po 15 kg jabłek.

Odp. Rodzina Macieja zebrała 555 kg jabłek.

2. Mnożenie.

3. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę

 • poprawne zapisywanie liczb w słupku,
 • mnożenie liczb sposobem pisemnym.

4. Pytanie kluczowe.

Wykorzystasz w życiu codziennym mnożenie pisemne? Jeśli tak, podaj przykład takiej sytuacji życiowej.

Mnożenie sposobem pisemnym, cz.2

1. Cel dla ucznia.

Będziecie potrafili mnożyć przez liczby z zerami na końcu. Dzięki temu obliczycie, ile kartoników soku przywieziono do sklepu. Jeśli przywieziono 37 zgrzewek, a w każdej zgrzewce jest 20 kartoników.

Odp. Do sklepu przywieziono 740 kartoników soku.

2. Mnożenie.

a)    243· 300            

b)   3610 · 7000 

Aby sprawdzić rozwiązanie ułóż puzzle:
http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=38bf0d3ceb6b

3. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę

 • poprawne zapisywanie liczb w słupku,
 • mnożenie liczb sposobem pisemnym.

Mnożymy sposobem pisemnym, cz.1.

1. Cel dla ucznia.

Poznacie, w jaki sposób mnoży się sposobem pisemnym przez liczby jednocyfrowe. Pozwoli Wam to obliczyć, ile potrzebujemy pieniędzy, aby kupić klocki dla 3 dziewczyn.

Odp. Potrzebujemy 975 zł.

2. Mnożenie.


3. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • poprawne zapisywanie liczb w słupku,
 • mnożenie liczb naturalnych sposobem pisemnym.

4. Zadania on-line


https://scratch.mit.edu/projects/92389219/