bryły

Bryły w naszym otoczeniu

1. Cel dla ucznia.

Poznacie bryły przestrzenne i nauczycie się je nazywać. W bryłach będziecie umieli wyróżniać krawędzie, ściany i wierzchołki.

 2. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • rozpoznawanie figur przestrzennych,
 • wskazanie na modelu: ścian, krawędzi, wierzchołków oraz podawanie ich ilości.

3. Pytanie kluczowe.

Czy widzisz w Twoim otoczeniu bryłę przestrzenną? Podaj trzy przykłady i napisz jaka to bryła.

Rozpoznawanie figur przestrzennych.

1. Cel dla ucznia:

Poznacie bryły przestrzenne i nauczycie się je nazywać. W bryłach będziecie umieli wyróżniać krawędzie, ściany i wierzchołki.


 

2. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • rozpoznawanie figur przestrzennych,
 • wskazanie na modelu: ścian, krawędzi, wierzchołków oraz podawanie ich ilości.

3. Pytanie kluczowe.

Czy znasz figurę przestrzenną, która znajduje się w Twoim otoczeniu i jest bryłą? Podaj trzy przykłady i napisz jaka to bryła.Opis prostopadłościanu.

1. Cel dla ucznia:

Nauczycie się odróżniać figury płaskie od brył przestrzennych. W prostopadłościanach będziecie umieli wyróżniać krawędzie, ściany i wierzchołki.

Na rysunku poniżej przedstawiam kilka przedmiotów, które są figurami przestrzennymi. Niektóre z nich są inne niż pozostałe. Potrafisz je wskazać i uzasadnić swój wybór?


2. Opis prostopadłościanu.

W prostopadłościanie wyróżniamy:

 • 6 ścian – w tym 2 podstawy (górna i dolna) i 4 ściany boczne (w kształcie prostokąta),
 • 12 krawędzi – w tym 8 krawędzi podstaw i 4 krawędzie boczne (wysokości),
 • 8 wierzchołków.

3. Sześcian.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.

4. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • wykonanie rzutu prostopadłościanu,
 • wskazanie na modelu prostopadłościanu: ścian, krawędzi, wierzchołków oraz ich ilości
 • wskazanie w prostopadłościanie ścian i krawędzi prostopadłych lub równoległych,
 • obliczanie długości wszystkich krawędzi prostopadłościanu i sześcianu.

5. Pytanie kluczowe.

Czy znasz figurę przestrzenną, która znajduje się w Twoim otoczeniu i jest prostopadłościanem lub sześcianem?

6. Zadania wykonywane podczas lekcji

strona 63 – 65; zeszyt ćwiczeń  – figury geometryczne