cięciwa

Czym się różni koło od okręgu?

1. Cel dla ucznia.

Poznacie różnice między kołem i okręgiem. Dzięki temu będziecie potrafili wymieniać przedmioty w kształcie kół i okręgów.

2.Koło. /Koło jest pełne np. spód szklanki, tarcza zegara/

 

Punkt S to środek koła.

Odcinek łączący środek koła z punktem na okręgu to promień.

Odcinek łączący dwa punkty na okręgu to cięciwa.

Cięciwa przechodząca przez środek to średnica.

Średnica okręgu jest 2 razy dłuższa od promienia.

3. Okrąg. /Okrąg powstaje poprzez obrysowanie monety. Przykłady okręgów to: hula-hop, obrączka/

4. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.
  • rozpoznawanie koła i okręgu – wskazanie różnicy,
  • rysowanie kół i okręgów,
  • zaznaczanie średnicy, promienia, środka i cięciwy,
  • wskazywanie zależności między promieniem, a średnicą.

Czym koło różni się od okręgu?

1. Cel dla ucznia.

Poznacie różnice między kołem i okręgiem. Dzięki temu będziecie potrafili wymieniać przedmioty w kształcie kół i okręgów.

2.Koło. /Koło jest pełne np. spód szklanki, tarcza zegara/

 

Punkt S to środek koła.

Odcinek łączący środek koła z punktem na okręgu to promień.

Odcinek łączący dwa punkty na okręgu to cięciwa.

Cięciwa przechodząca przez środek to średnica.

Średnica okręgu jest 2 razy dłuższa od promienia.

3. Okrąg. /Okrąg powstaje poprzez obrysowanie monety. Przykłady okręgów to: hula-hop, obrączka/

4. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.
  • rozpoznawanie koła i okręgu – wskazanie różnicy,
  • rysowanie kół i okręgów,
  • zaznaczanie średnicy, promienia, środka i cięciwy,
  • wskazywanie zależności między promieniem, a średnicą.

5. Pytanie kluczowe.

Wykorzystasz poznane wiadomości o kołach i okręgach? Jeżeli tak, podaj przykład sytuacji z życia codziennego.