czas

Ile czasu potrzebuje piłka lecąca z największą prędkością, aby wpaśc do bramki?

1. Cel dla ucznia.

Będziecie potrafili obliczać, ile czasu zajmie Wam pokonanie trasy Bachorzew- Warszawa (ok. 300 km), jadąc ze średnią prędkością 60 km/h.

300 : 60 = 5

Odp. Na pokonanie trasy będziemy potrzebowali5 h.

Podczas tej lekcji będziemy zakładać, że obiekty poruszają się ze stałą prędkością.

2. Zadania.

 • Z dedykacją dla chłopców – piłkarzy ;-)

 • Leniwiec porusza się z prędkością 2 m/min. Ile czasu zajmie mu przebycie 200 m?

200 : 2 = 100

Odp. Leniwiec potrzebuje 1h 40 min, aby pokonać 200 m.

 • Gepard biegnąc, porusza się z prędkością 31 m/s. W jakim czasie pokona odległość 1 km?

1 km = 1000 m

1000 : 31 ≈ 32,3 s

Odp. Gepard potrzebuje ok. 32,3 sekundy, aby przebiec 1 km.

Aby obliczyć czas, mając daną prędkość oraz drogę, należy drogę podzielić przez prędkość.

czas = droga : prędkość

3. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • obliczanie, ile czasu zajmie obiektom pokonanie trasy z określoną prędkością.

4. Pytanie kluczowe.

Czy przyda Ci się umiejętność obliczania czasu, mając daną prędkość i drogę? Jeśli tak, podaj konkretny przykład.

Liczymy prędkość, mając daną drogę i czas

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się obliczać, z jaką prędkością porusza się rowerzysta, jeśli w ciągu 2 godzin pokonał odległość 32 km.

Aby obliczyć prędkość obiektu należy pokonaną drogę podzielić przez czas.

prędkość = droga : czas

2. Zadania.

 • Biegacz pokonał 18 km w ciągu 3 godzin. Z jaką średnią prędkością poruszał się biegacz?

        18 km : 3 h = 6 km/h

 • Pociąg EIC w ciągu 15 min pokonał 30 km. Z jaką średnią prędkością poruszał się pociąg?

15 min = 1/4 h   

30 : 1/4 = 30 · 4 = 120 km/h

3. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • obliczanie, z jaką prędkością poruszają się pojazdy/osoby/przedmioty.

4. Pytanie kluczowe.

Czy przyda Ci się umiejętność obliczania prędkości, mając daną drogę i czas? Jeśli tak, podaj konkretny przykład.

Jaką drogę pokona kolarz w ciągu 15 min?

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się, czy jadąc z prędkością najszybszego bolidu F1, w ciągu 2,5 h można dojechać z Bachorzewa do Hamburga (Niemcy)

droga

2. Przykłady.

 • Kolarz jedzie ze średnią prędkością 40 km/h.

Zatem w ciągu 1 godziny pokona odległość 40 km.

W ciągu 4 godzin pokona odległość 160 km (4 · 40 km).

W ciągu 1,5 godziny pokona odległość 60 km (1,5 · 40 km).

W ciągu 15 minut pokona odległość 10 km (15/60=1/4, 1/4 · 40 km).

 • Słoń biegnie z prędkością 10 m/s

W ciągu 1 sekundy pokona odległość 10 m.

W ciągu 10 sekund pokona odległość 100 m (10 · 10 m).

W ciągu 1 minuty pokona odległość 600 m (1 min = 60 s, 60 · 10 m).

W ciągu 1 godziny pokona odległość 36000 m = 36 km (1 h = 3600 s, 3600 · 10 m).

3. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • obliczanie, jaką drogę pokona obiekt w określonym czasie.

4. Pytanie kluczowe.

Czy przyda Ci się umiejętność obliczania drogi, mając daną prędkość i czas? Jeśli tak, podaj konkretny przykład.

Obliczenia z zegarem.

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się wykonywać obliczenia na zegarze. Dzięki temu będziecie mogli odpowiedzieć na pytania:

 • Na zegarze jest godzina 11:16. O godz. 11:30 będzie dzwonił dzwonek na przerwę. Ile minut będzie jeszcze trwała lekcja?
 • Jest godzina 12:50. Którą godzinę będzie wskazywał zegar za kwadrans?
 • Jest godzina 7:05. Którą godzinę wskazywał zegar 55 minut temu?
 • Ile czasu mija od godziny 13:00 w piątek do godziny 20:00 w sobotę?
 • 3 doby – ile to godzin?
 • 120 sekund – ile to minut?

2. Czas.


3.”Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • obliczenia związane z czasem.

4. Pytanie kluczowe.

Wykorzystasz w swoim życiu obliczenia związane z czasem lub kalendarzem? Jeśli tak, podaj konkretny przykład.

Zegar i kalendarz.

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się określać wiek, wykonywać obliczenia na kalendarzu i na zegarku. Dzięki temu dowiecie się w jaki dzień tygodnia w następnym roku przypadnie 1 września, jeżeli w tym roku wypadł w czwartek?

365 : 7 = 52 r 1 (reszta 1 oznacza, że należy podać jeden dzień tygodnia po wtorku)

kalendarz

W kolejnym roku 1 września wypadnie w piątek.

2. Wieki.Określamy liczbami rzymskimi

a) 2016 r, to (20+1) XXI wiek

b) 1410 r. to (14+1) XV w.

c) 478 r. to (4+1) V w.

d) 1600 r. to (16+0) XVI w. (wyjątek, jeśli dwie ostatnie cyfry to zera)

3. Kalendarz.

Rok ma 12 miesięcy, 4 kwartały, 365 dni.  Natomiast rok przestępny ma 366 dni – rok oznaczony liczbą podzielną przez 4  jest zawsze przestępny, gdy nie jest ostatnim rokiem wieku. Ostatni rok wieku (czyli 1200, 1400, 1600, itd.) jest przestępny, gdy jest oznaczony liczbą podzielną przez 400.

Dziś jest 6 października września 2016 r. – czwartek

a) za 41 dni będzie 16 listopada 2016 r. – środa (41 : 7 = 5 r 6reszta 6 oznacza, że należy podać 6 dni tygodnia po czwartku)

b) 19 dni temu był 17 września 2016 r. – sobota (19 : 7 = 2 r 5 - reszta 5 oznacza, że należy podać 5 dni tygodnia przed czwartkiem)

4. Czas.

Minuta ma 60 sekund. Godzina ma 60 minut, czyli 3600 sekund. Doba ma 24 godziny.

Jest godzina 23:56

a) za kwadrans będzie godzina 24:14

b) półtorej godziny temu była 22:26

c) za 13 godzin i 56 minut będzie …..

5. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • określanie wieku,
 • obliczenia związane z kalendarzem,
 • obliczenia związane z czasem.

6. Pytanie kluczowe.

Wykorzystasz w swoim życiu obliczenia związane z kalendarzem lub czasem? Jeśli tak, podaj konkretny przykład.

Obliczenia z zegarem.

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się wykonywać obliczenia na zegarze. Dzięki temu będziecie mogli odpowiedzieć na pytania:

 • Na zegarze jest godzina 11:16. O godz. 11:30 będzie dzwonił dzwonek na przerwę. Ile minut będzie jeszcze trwała lekcja?
 • Jest godzina 12:50. Którą godzinę będzie wskazywał zegar za kwadrans?
 • Jest godzina 7:05. Którą godzinę wskazywał zegar 55 minut temu?
 • Ile czasu mija od godziny 13:00 w piątek do godziny 20:00 w sobotę?
 • 3 doby – ile to godzin?
 • 120 sekund – ile to minut?

2. Czas.


3.”Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • obliczenia związane z czasem.

4. Pytanie kluczowe.

Wykorzystasz w swoim życiu obliczenia związane z czasem? Jeśli tak, podaj konkretny przykład.

Ile czasu potrzebuje piłka lecąca z największą prędkością, aby wpaśc do bramki?

1. Cel dla ucznia.

Będziecie potrafili obliczać, ile czasu zajmie Wam pokonanie trasy Bachorzew- Warszawa (ok. 300 km), jadąc ze średnią prędkością 60 km/h.

300 : 60 = 5

Odp. Na pokonanie trasy będziemy potrzebowali5 h.

Podczas tej lekcji będziemy zakładać, że obiekty poruszają się ze stałą prędkością.

2. Zadania.

 • Z dedykacją dla chłopców – piłkarzy ;-)

 • Leniwiec porusza się z prędkością 2 m/min. Ile czasu zajmie mu przebycie 200 m?

200 : 2 = 100

Odp. Leniwiec potrzebuje 1h 40 min, aby pokonać 200 m.

 • Gepard biegnąc, porusza się z prędkością 31 m/s. W jakim czasie pokona odległość 1 km?

1 km = 1000 m

1000 : 31 ≈ 32,3 s

Odp. Gepard potrzebuje ok. 32,3 sekundy, aby przebiec 1 km.

3. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • obliczanie, ile czasu zajmie obiektom pokonanie trasy z określoną prędkością.

4. Pytanie kluczowe.

Czy przyda Ci się umiejętność obliczania czasu, mając daną prędkość i drogę? Jeśli tak, podaj konkretny przykład.

Liczymy prędkość, mając daną drogę i czas.

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się obliczać, z jaką prędkością porusza się rowerzysta, jeśli w ciągu 2 godzin pokonał odległość 32 km.

Aby obliczyć prędkość obiektu należy pokonaną drogę podzielić przez czas.

prędkość = droga : czas

2. Zadania.

 • Biegacz pokonał 18 km w ciągu 3 godzin. Z jaką średnią prędkością poruszał się biegacz?

        18 km : 3 h = 6 km/h

 • Pociąg EIC w ciągu 15 min pokonał 30 km. Z jaką średnią prędkością poruszał się pociąg?

15 min = 1/4 h   

30 : 1/4 = 30 · 4 = 120 km/h

3. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • obliczanie, z jaką prędkością poruszają się pojazdy/osoby/przemioty.

4. Pytanie kluczowe.

Czy przyda Ci się umiejętność obliczania prędkości, mając daną drogę i czas? Jeśli tak, podaj konkretny przykład.

Jaką drogę pokona kolarz w ciągu 15 min?

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się, czy jadąc z prędkością najszybszego bolidu F1, w ciągu 2,5 h można dojechać z Bachorzewa do Hamburga (Niemcy)

droga

2. Przykłady.

 • Kolarz jedzie ze średnią prędkością 40 km/h.

Zatem w ciągu 1 godziny pokona odległość 40 km.

W ciągu 4 godzin pokona odległość 160 km (4 · 40 km).

W ciągu 1,5 godziny pokona odległość 60 km (1,5 · 40 km).

W ciągu 15 minut pokona odległość 10 km (15/60=1/4, 1/4 · 40 km).

 • Słoń biegnie z prędkością 10 m/s

W ciągu 1 sekundy pokona odległość 10 m.

W ciągu 10 sekund pokona odległość 100 m (10 · 10 m).

W ciągu 1 minuty pokona odległość 600 m (1 min = 60 s, 60 · 10 m).

W ciągu 1 godziny pokona odległość 36000 m = 36 km (1 h = 3600 s, 3600 · 10 m).

3. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • obliczanie, jaką drogę pokona obiekt w określonym czasie.

4. Pytanie kluczowe.

Czy przyda Ci się umiejętność obliczania drogi, mając daną prędkość i czas? Jeśli tak, podaj konkretny przykład.

Kalendarz i zegar.

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się określać wiek, wykonywać obliczenia na kalendarzu i na zegarku. Dzięki temu dowiecie się w jaki dzień tygodnia w następnym roku przypadnie 1 września, jeżeli w tym roku wypadł we wtorek?

366 : 7 = 52 r 2 (reszta 2 oznacza, że należy podać dwa dni tygodnia po wtorku)

kalendarz

W kolejnym roku 1 września wypadnie w czwartek.

2. Wieki.Określamy liczbami rzymskimi

a) 2015 r to (20+1) XXI wiek

b) 1410 r. to (14+1) XV w.

c) 478 r. to (4+1) V w.

d) 1600 r. to (16+0) XVI w. (wyjątek, jeśli dwie ostatnie cyfry to zera)

3. Kalendarz.

Rok ma 12 miesięcy, 4 kwartały, 365 dni.  Natomiast rok przestępny ma 366 dni – rok oznaczony liczbą podzielną przez 4  jest zawsze przestępny, gdy nie jest ostatnim rokiem wieku. Ostatni rok wieku (czyli 1200, 1400, 1600, itd.) jest przestępny, gdy jest oznaczony liczbą podzielną przez 400.

Dziś jest 30 września 2015 r. – środa

a) za 41 dni będzie 10 listopada 2015 r. – wtorek (41 : 7 = 5 r 6reszta 6 oznacza, że należy podać 6 dni tygodnia po środzie)

b) 19 dni temu był 11 września 2015 r. – piątek (19 : 7 = 2 r 5 - reszta 5 oznacza, że należy podać 5 dni tygodnia przed środą)

4. Czas.

Minuta ma 60 sekund. Godzina ma 60 minut, czyli 3600 sekund. Doba ma 24 godziny.

Jest godzina 23:56

a) za kwadrans będzie godzina 24:14

b) półtorej godziny temu była 22:26

c) za 13 godzin i 56 minut będzie …..

5. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • określanie wieku,
 • obliczenia związane z kalendarzem,
 • obliczenia związane z czasem.

6. Pytanie kluczowe.

Wykorzystasz w swoim życiu obliczenia związane z kalendarzem lub czasem? Jeśli tak, podaj konkretny przykład.