deltoid

Wszystko o wielokątach

1. Cel dla ucznia.

Przypomnicie sobie rodzaje trójkątów i czworokątów i ich własności. Pozwoli Wam to obliczyć, ile metrów siatki musicie kupić, aby ogrodzić działkę.

2.Podział trójkątów ze względu na boki.


3. Podział trójkątów ze względu na kąty.


4.Prostokąty.


5. Równoległoboki.


6.Trapez i jego rodzaje.


7. Deltoid.


8.Wielokąty.


9. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

  • rysowanie i rozpoznawanie trójkątów,
  • znajomość nazw: podstawa, ramię, przyprostokątna, przeciwprostokątna,
  • znajomość podziału trójkątów ze względu na boki i kąty,
  • obliczanie obwodu trójkąta.
  • rozpoznawanie prostokątów, kwadratów, równoległoboków, rombów i trapezów,
  • rozróżnianie wielokątów wklęsłych i wypukłych,
  • obliczanie obwodów czworokątów,
  • znajomość własności wszystkich czworokątów (oprócz deltoidu),
  • rysowanie prostokątów i równoległoboków mając dane przekątne,
  • rysowanie czworokątów mając dane długości ich boków.