jednostki długości

1 metr jaka to część kilomtera?

1. Cel dla ucznia.

Będziecie potrafili zmieniać jednostki masy i długości. Pomoże Wam to w życiu codziennym przestrzegać przepisy ruchu drogowego.

2. Przypomnienie!

1 cm = 10 mm, zatem 1 mm = 0,1 cm

1 dm = 10 cm, zatem 1 cm = 0,1 dm

1 m = 100 cm, zatem 1 cm = 0,01 m

1 km = 1000 m, zatem 1 m = 0,001 km


1 dag = 10 g, zatem 1 g = 0,1 dag

1 kg = 100 dag, zatem 1 dag = 0,01 kg

1 kg = 1000 g, zatem 1 g = 0,001 kg

1 t = 1000 kg, zatem 1 kg = 0,001 t

3. Przykłady.

a) 3 cm = 0,3 dm

b) 123 cm = 1,23 m

c) 6 m 6 cm = 6,06 m

d) 14 m = 0,014 km

e) 9 g = 0,009 kg

f) 88 dag = 0,88 kg

g) 1 kg 9 dag = 1,09 kg

h) 8 kg = 0,008 t

 4. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • znajomość zależności między jednostkami,
 • zamianę jednostek masy i długości na ułamki dziesiętne.

5. Pytanie kluczowe

Podaj przykład konkretnej sytuacji  życiowej, w której będziesz mógł wykorzystać wiedzę na temat zamiany jednostek na ułamki dziesiętne.

Czyj ołowek jest dłuższy?

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się mierzyć odcinki. Utrwalimy jednostki długości i ich zamianę. W życiu codziennym ułatwi Wam to określić, o ile Wasz ołówek jest dłuższy od ołówka kolegi.

10 cm 5 mm – 9 cm 5 mm = 1 cm

Odp. Ołówek Kasi jest dłuższy od ołówka Adama o 1 cm.

2.Zależności między jednostkami długości.

1 cm = 10 mm

1 dm = 10 cm

1 m = 100 cm 

1 km = 1000 m

3. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • mierzenie odcinków,
 • rysowanie odcinków o podanych długościach,
 • rysowanie odcinków n razy dłuższych/krótszych,
 • rysowanie odcinków o n dłuższych/krótszych,
 • zamianę jednostek długości.

4. Pytanie kluczowe.

Wykorzystasz umiejętność mierzenia odcinków? Jeśli tak, podaj przykład konkretnej sytuacji życiowej.

Kto ma dalej do szkoły?

1. Cel dla ucznia.

Poznacie jednostki długości i nauczycie się je zamieniać. Dzięki temu będziecie wiedzieli, kto ma dalej do szkoły Patryk, czy Mateusz.

zamiana jednostek długości

1 km = 1000 m

0,7 km = 700 m

Odp. Dalej do szkoły ma Patryk.

2. Jednostki długości.

1 mm (1 milimetr)

1 cm (1 centymetr)

1 dm (1 decymetr)

1 m (1 metr)

1 km (1 kilometr)

3. Zależności między jednostkami długości.

1 cm = 10 mm


1 dm = 10 cm

1m = 100 cm  


1 km = 1000 m


4.”Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • znajomość jednostek,
 • zależności między jednostkami długości.

5. Pytanie kluczowe.

Czy w życiu codziennym przyda Ci się znajomość zamiany jednostek długości? Jeśli tak, podaj o konkretny przykład.

Jednostki masy i jednostki długości

1. Cel dla ucznia.

Będziecie potrafili wyrazić długości i masy w różnych jednostkach. Pomoże Wam to w życiu codziennym przestrzegać przepisy ruchu drogowego.

jednostki masy

2. Zależności między jednostkami

1 cm = 10 mm, zatem 1 mm = 0,1 cm

1 dm = 10 cm, zatem 1 cm = 0,1 dm

1 m = 100 cm, zatem 1 cm = 0,01 m

1 km = 1000 m, zatem 1 m = 0,001 km

 

1 dag = 10 g, zatem 1 g = 0,1 dag

1 kg = 100 dag, zatem 1 dag = 0,01 kg

1 kg = 1000 g, zatem 1 g = 0,001 kg

1 t = 1000 kg, zatem 1 kg = 0,001 t

3. Przykłady.

a) 2 mm = 0,2 cm

b) 8 cm = 0,8 dm

c) 2 m 5 cm = 2,05 m

d) 7,3 km = 7300 m

e) 11 g = 1,1 dag

f) 3 g = 0,003 kg

g) 2 kg 1 dag = 2,01 kg

h) 0,32 t = 320 kg

 4. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • znajomość zależności między jednostkami,
 • zamianę jednostek masy i długości na ułamki dziesiętne.

5. Pytanie kluczowe.

Podaj przykład konkretnej sytuacji  życiowej, w której będziesz mógł wykorzystać wiedzę na temat zamiany jednostek.

Czy wystarczy nam truskawek, aby wykonać truskawki w czekoladzie wg przepisu?

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się zapisywać wyrażenia typu 4 zł 6 gr za pomocą ułamka dziesiętnego. Dzięki temu będziecie potrafili sprawdzić, czy macie odpowiednią ilość truskawek.

1,050 kg = 1 kg 50 g

 2. Przykłady.

a) 5 cm 2 mm = 5,2 cm

b) 1 m 12 cm= 1,12 m

c) 3 zł 35 gr = 3,35 zł

d) 5 zł 1 gr = 5,01 zł

e) 6 km 2 m = 6,002 km

f) 4 t 85 kg = 4,085 t

 ↑                  ↑

wyrażenie             wyrażenie

dwumianowane       jednamianowane

 3. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • zależności między jednostkami masy i długości,
 • zamianę wyrażeń jednomianowanych na dwumianowane i odwrotnie.

4. Pytanie kluczowe

Wykorzystasz różne sposoby zapisywania jednostek masy, długości lub pieniężnych? Jeśli tak, opisz zaistniałą sytuację.

1 metr jaka to część kilomtera?

1. Cel dla ucznia.

Będziecie potrafili zmieniać jednostki masy i długości. Pomoże Wam to w życiu codziennym przestrzegać przepisy ruchu drogowego.

2. Przypomnienie!

1 cm = 10 mm, zatem 1 mm = 0,1 cm

1 dm = 10 cm, zatem 1 cm = 0,1 dm

1 m = 100 cm, zatem 1 cm = 0,01 m

1 km = 1000 m, zatem 1 m = 0,001 km


1 dag = 10 g, zatem 1 g = 0,1 dag

1 kg = 100 dag, zatem 1 dag = 0,01 kg

1 kg = 1000 g, zatem 1 g = 0,001 kg

1 t = 1000 kg, zatem 1 kg = 0,001 t

3. Przykłady.

a) 3 cm = 0,3 dm

b) 123 cm = 1,23 m

c) 6 m 6 cm = 6,06 m

d) 14 m = 0,014 km

e) 9 g = 0,009 kg

f) 88 dag = 0,88 kg

g) 1 kg 9 dag = 1,09 kg

h) 8 kg = 0,008 t

 4. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • znajomość zależności między jednostkami,
 • zamianę jednostek masy i długości na ułamki dziesiętne.

5. Pytanie kluczowe

Podaj przykład konkretnej sytuacji  życiowej, w której będziesz mógł wykorzystać wiedzę na temat zamiany jednostek na ułamki dziesiętne.

Czyj ołowek jest dłuższy?

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się mierzyć odcinki. Utrwalimy jednostki długości i ich zamianę. W życiu codziennym ułatwi Wam to określić, o ile Wasz ołówek jest dłuższy od ołówka kolegi.

10 cm 5 mm – 9 cm 5 mm = 1 cm

Odp. Ołówek Kasi jest dłuższy od ołówka Adama o 1 cm.

2.Zależności między jednostkami długości.

1 cm = 10 mm

1 dm = 10 cm

1 m = 100 cm 

1 km = 1000 m

3. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • mierzenie odcinków,
 • rysowanie odcinków o podanych długościach,
 • rysowanie odcinków n razy dłuższych/krótszych,
 • rysowanie odcinków o n dłuższych/krótszych,
 • zamianę jednostek długości.

4. Pytanie kluczowe.

Wykorzystasz umiejętność mierzenia odcinków? Jeśli tak, podaj przykład konkretnej sytuacji życiowej.

Kto ma dalej do szkoły?

1. Cel dla ucznia.

Poznacie jednostki długości i nauczycie się je zamieniać. Dzięki temu będziecie wiedzieli, kto ma dalej do szkoły Patryk, czy Mateusz.

zamiana jednostek długości

1 km = 1000 m

0,7 km = 700 m

Odp. Dalej do szkoły ma Patryk.

2. Jednostki długości.

1 mm (1 milimetr)

1 cm (1 centymetr)

1 dm (1 decymetr)

1 m (1 metr)

1 km (1 kilometr)

3. Zależności między jednostkami długości.

1 cm = 10 mm


1 dm = 10 cm

1m = 100 cm  


1 km = 1000 m


4.”Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • znajomość jednostek,
 • zależności między jednostkami długości.

5. Pytanie kluczowe.

Czy w życiu codziennym przyda Ci się znajomość zamiany jednostek długości? Jeśli tak, podaj o konkretny przykład.

Jednostki masy oraz jednostki długości

1. Cel dla ucznia.

Będziecie potrafili wyrazić długości i masy w różnych jednostkach. Pomoże Wam to w życiu codziennym przestrzegać przepisy ruchu drogowego.

jednostki masy

2. Zależności między jednostkami

1 cm = 10 mm, zatem 1 mm = 0,1 cm

1 dm = 10 cm, zatem 1 cm = 0,1 dm

1 m = 100 cm, zatem 1 cm = 0,01 m

1 km = 1000 m, zatem 1 m = 0,001 km

 

1 dag = 10 g, zatem 1 g = 0,1 dag

1 kg = 100 dag, zatem 1 dag = 0,01 kg

1 kg = 1000 g, zatem 1 g = 0,001 kg

1 t = 1000 kg, zatem 1 kg = 0,001 t

3. Przykłady.

a) 2 mm = 0,2 cm

b) 8 cm = 0,8 dm

c) 2 m 5 cm = 2,05 m

d) 7,3 km = 7300 m

e) 11 g = 1,1 dag

f) 3 g = 0,003 kg

g) 2 kg 1 dag = 2,01 kg

h) 0,32 t = 320 kg

 4. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • znajomość zależności między jednostkami,
 • zamianę jednostek masy i długości na ułamki dziesiętne.

5. Pytanie kluczowe.

Podaj przykład konkretnej sytuacji  życiowej, w której będziesz mógł wykorzystać wiedzę na temat zamiany jednostek.

Czy wystarczy nam truskawek, aby wykonać truskawki w czekoladzie wg przepisu?

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się zapisywać wyrażenia typu 4 zł 6 gr za pomocą ułamka dziesiętnego. Dzięki temu będziecie potrafili sprawdzić, czy macie odpowiednią ilość truskawek.

1,050 kg = 1 kg 50 g

 2. Przykłady.

a) 5 cm 2 mm = 5,2 cm

b) 1 m 12 cm= 1,12 m

c) 3 zł 35 gr = 3,35 zł

d) 5 zł 1 gr = 5,01 zł

e) 6 km 2 m = 6,002 km

f) 4 t 85 kg = 4,085 t

 ↑                  ↑

wyrażenie             wyrażenie

dwumianowane       jednamianowane

 3. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • zależności między jednostkami masy i długości,
 • zamianę wyrażeń jednomianowanych na dwumianowane i odwrotnie.

4. Pytanie kluczowe

Wykorzystasz różne sposoby zapisywania jednostek masy, długości lub pieniężnych? Jeśli tak, opisz zaistniałą sytuację.