jednostki pola

Jednostki pola i ich zamiana

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się zamieniać jednostki pola. Pozwoli Wam to obliczyć pole dywanika o wymiarach 1 m na 80 cm w cm2 i m2.

P = 80 · 100 = 8000 cm2

P = 0,8 · 1 = 0,8 m2

Odp. Dywanik ma powierzchnię 8000 cm2 =  0,8 m2.

 2. Zależności między jednostki pola.

Zależności między jednostkami pola wynikają z zależności między jednostkami długości.

1 cm = 10 mm, zatem 1 cm2= 100 mm2

1 dm = 10 cm, zatem 1 dm2 = 100 cm2

1 m = 100 cm, zatem 1 m2 = 10 000 cm2

1 km = 1000 m, zatem 1 km2 = 1 000 000 m2

1 a = 100 m2

1 ha = 10000 m2

1 ha = 100 a

 3. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • znajomość zależności między jednostkami długości,
 • zasadę  zależności jednostek pola od jednostek długości

Obliczanie powierzchni prostokątnej działki.

1. Cel dla ucznia.

Przypomnicie sobie jednostki pola oraz wzory na obliczanie pola prostokąta. Dzięki temu będziecie mogli obliczyć powierzchnię działki o wymiarach 30 m x 80 m.

2. Zależności między jednostkami pola.

Zależności między jednostkami pola wynikają z zależności między jednostkami długości.

1 cm = 10 mm, zatem 1 cm2= 100 mm2

1 dm = 10 cm, zatem 1 dm2 = 100 cm2

1 m = 100 cm, zatem 1 m2 = 10 000 cm2

1 km = 1000 m, zatem 1 km2 = 1 000 000 m2

1 a = 100 m2

1 ha = 10000 m2

1 ha = 100 a

3. Pole prostokąta.


4. Pole kwadratu.


5. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • znajomość jednostek pola,
 • zależności między jednostkami pola,
 • obliczanie pola prostokąta
 • obliczanie pola kwadratu.

Liczymy powierzchnię podłogi sali lekcyjnej.

1. Cel dla ucznia.

Poznacie jednostki pola i nauczycie się obliczać pole prostokąta. Dzięki temu w życiu codziennym będziecie potrafili obliczać pole sali lekcyjnej.

Obliczanie powierzchni figur można poćwiczyć na stronie:
http://phet.colorado.edu/en/simulation/area-builder

2. Jednostki pola.

1 mm2 (1 milimetr kwadratowy) (1mm2 to pole kwadratu o boku 1 mm)

1 cm2

1 dm2

1 m2

1 km2

3. Pole prostokąta.


Pole prostokąta obliczamy, mnożąc długość przez szerokość.

4. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • znajomość jednostek pola,
 • obliczanie pola prostokąta,
 • podanie w wyniku jednostek pola (np cm2).

5. Pytanie kluczowe.

Będzie Ci potrzebne obliczanie pola prostokąta? Jeśli tak opisz taką sytuację.

Jednostki pola i ich zamiana.

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się zamieniać jednostki pola. Pozwoli Wam to obliczyć pole dywanika o wymiarach 1 m na 80 cm w cm2 i m2.

P = 80 · 100 = 8000 cm2

P = 0,8 · 1 = 0,8 m2

Odp. Dywanik ma powierzchnię 8000 cm2 =  0,8 m2.

 2. Zależności między jednostki pola.

Zależności między jednostkami pola wynikają z zależności między jednostkami długości.

1 cm = 10 mm, zatem 1 cm2= 100 mm2

1 dm = 10 cm, zatem 1 dm2 = 100 cm2

1 m = 100 cm, zatem 1 m2 = 10 000 cm2

1 km = 1000 m, zatem 1 km2 = 1 000 000 m2

1 a = 100 m2

1 ha = 10000 m2

1 ha = 100 a

 3. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • znajomość zależności między jednostkami długości,
 • zasadę  zależności jednostek pola od jednostek długości

Obliczanie powierzchni prostokątnej działki.

1. Cel dla ucznia.

Przypomnicie sobie jednostki pola oraz wzory na obliczanie pola prostokąta. Dzięki temu będziecie mogli obliczyć powierzchnię działki o wymiarach 30 m x 80 m.

2. Zależności między jednostkami pola.

Zależności między jednostkami pola wynikają z zależności między jednostkami długości.

1 cm = 10 mm, zatem 1 cm2= 100 mm2

1 dm = 10 cm, zatem 1 dm2 = 100 cm2

1 m = 100 cm, zatem 1 m2 = 10 000 cm2

1 km = 1000 m, zatem 1 km2 = 1 000 000 m2

1 a = 100 m2

1 ha = 10000 m2

1 ha = 100 a

3. Pole prostokąta.


4. Pole kwadratu.


5. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • znajomość jednostek pola,
 • zależności między jednostkami pola,
 • obliczanie pola prostokąta
 • obliczanie pola kwadratu.

6. Pytanie kluczowe.

Czy potrzebne Ci będą poznane wzory? Jeśli tak, podaj przykład sytuacji, w której je wykorzystasz.

Zamiana jednostek pola.

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się zamieniać jednostki pola. Pozwoli Wam to obliczyć pole w różnych jednostkach.

2. Zależności między jednostkami pola.

Zależności między jednostkami pola wynikają z zależności między jednostkami długości.

1 cm = 10 mm, zatem 1 cm2= 100 mm2

1 dm = 10 cm, zatem 1 dm2 = 100 cm2

1 m = 100 cm, zatem 1 m2 = 10 000 cm2

1 km = 1000 m, zatem 1 km2 = 1 000 000 m2

1 a (1 ar) = 100 m2

1 ha (1 hektar) = 10000 m2

1 ha = 100 a

3. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • znajomość zależności między jednostkami długości,
 • zasadę  zależności jednostek pola od jednostek długości.

Liczymy powierzchnię podłogi sali lekcyjnej.

1. Cel dla ucznia.

Poznacie jednostki pola i nauczycie się obliczać pole prostokąta. Dzięki temu w życiu codziennym będziecie potrafili obliczać pole sali lekcyjnej.

Obliczanie powierzchni figur można poćwiczyć na stronie:
http://phet.colorado.edu/en/simulation/area-builder

2. Jednostki pola.

1 mm2 (1 milimetr kwadratowy) (1mm2 to pole kwadratu o boku 1 mm)

1 cm2

1 dm2

1 m2

1 km2

3. Pole prostokąta.


Pole prostokąta obliczamy, mnożąc długość przez szerokość.

4. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • znajomość jednostek pola,
 • obliczanie pola prostokąta,
 • podanie w wyniku jednostek pola (np cm2).

5. Pytanie kluczowe.

Będzie Ci potrzebne obliczanie pola prostokąta? Jeśli tak opisz taką sytuację.

Ile mieści się milimetrów kwadratowych w centymetrze kwadratowym?

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się zamieniać jednostki pola. Pozwoli Wam to obliczyć pole dywanika o wymiarach 1 m na 80 cm w cm2 i m2.

P = 80 · 100 = 8000 cm2

P = 0,8 · 1 = 0,8 m2

Odp. Dywanik ma powierzchnię 8000 cm2 =  0,8 m2.

 2. Zależności między jednostki pola.

Zależności między jednostkami pola wynikają z zależności między jednostkami długości.

1 cm = 10 mm, zatem 1 cm2= 100 mm2

1 dm = 10 cm, zatem 1 dm2 = 100 cm2

1 m = 100 cm, zatem 1 m2 = 10 000 cm2

1 km = 1000 m, zatem 1 km2 = 1 000 000 m2

1 a = 100 m2

1 ha = 10000 m2

1 ha = 100 a

 3. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • znajomość zależności między jednostkami długości,
 • zasadę  zależności jednostek pola od jednostek długości.