kalendarz

Kalendarz

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się wykonywać obliczenia w kalendarzu. Dzięki temu będziecie mogli odpowiedzieć na pytania:

 • Który mamy wiek?
 • Które miesiące mają 30 dni?
 • Ile dni ma luty?
 • Ile dni ma II kwartał roku?
 • Który teraz mamy kwartał?
 • Martyna urodziła się 24 września, a Agata obchodzi urodziny 13 dni później. W jakim dniu urodziła się Agata?

2. Kalendarz.

3.”Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • określanie wieku,
 • obliczenia związane z kalendarzem.

4. Pytanie kluczowe.

Wykorzystasz w swoim życiu obliczenia związane z kalendarzem? Jeśli tak, podaj konkretny przykład.

Zegar i kalendarz.

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się określać wiek, wykonywać obliczenia na kalendarzu i na zegarku. Dzięki temu dowiecie się w jaki dzień tygodnia w następnym roku przypadnie 1 września, jeżeli w tym roku wypadł w czwartek?

365 : 7 = 52 r 1 (reszta 1 oznacza, że należy podać jeden dzień tygodnia po wtorku)

kalendarz

W kolejnym roku 1 września wypadnie w piątek.

2. Wieki.Określamy liczbami rzymskimi

a) 2016 r, to (20+1) XXI wiek

b) 1410 r. to (14+1) XV w.

c) 478 r. to (4+1) V w.

d) 1600 r. to (16+0) XVI w. (wyjątek, jeśli dwie ostatnie cyfry to zera)

3. Kalendarz.

Rok ma 12 miesięcy, 4 kwartały, 365 dni.  Natomiast rok przestępny ma 366 dni – rok oznaczony liczbą podzielną przez 4  jest zawsze przestępny, gdy nie jest ostatnim rokiem wieku. Ostatni rok wieku (czyli 1200, 1400, 1600, itd.) jest przestępny, gdy jest oznaczony liczbą podzielną przez 400.

Dziś jest 6 października września 2016 r. – czwartek

a) za 41 dni będzie 16 listopada 2016 r. – środa (41 : 7 = 5 r 6reszta 6 oznacza, że należy podać 6 dni tygodnia po czwartku)

b) 19 dni temu był 17 września 2016 r. – sobota (19 : 7 = 2 r 5 - reszta 5 oznacza, że należy podać 5 dni tygodnia przed czwartkiem)

4. Czas.

Minuta ma 60 sekund. Godzina ma 60 minut, czyli 3600 sekund. Doba ma 24 godziny.

Jest godzina 23:56

a) za kwadrans będzie godzina 24:14

b) półtorej godziny temu była 22:26

c) za 13 godzin i 56 minut będzie …..

5. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • określanie wieku,
 • obliczenia związane z kalendarzem,
 • obliczenia związane z czasem.

6. Pytanie kluczowe.

Wykorzystasz w swoim życiu obliczenia związane z kalendarzem lub czasem? Jeśli tak, podaj konkretny przykład.

Kalendarz

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się wykonywać obliczenia w kalendarzu. Dzięki temu będziecie mogli odpowiedzieć na pytania:

 • Który mamy wiek?
 • Które miesiące mają 30 dni?
 • Ile dni ma luty?
 • Ile dni ma II kwartał roku?
 • Który teraz mamy kwartał?
 • Martyna urodziła się 24 września, a Agata obchodzi urodziny 13 dni później. W jakim dniu urodziła się Agata?

2. Kalendarz.

3.”Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • określanie wieku,
 • obliczenia związane z kalendarzem.

4. Pytanie kluczowe.

Wykorzystasz w swoim życiu obliczenia związane z kalendarzem? Jeśli tak, podaj konkretny przykład.

Kalendarz i zegar.

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się określać wiek, wykonywać obliczenia na kalendarzu i na zegarku. Dzięki temu dowiecie się w jaki dzień tygodnia w następnym roku przypadnie 1 września, jeżeli w tym roku wypadł we wtorek?

366 : 7 = 52 r 2 (reszta 2 oznacza, że należy podać dwa dni tygodnia po wtorku)

kalendarz

W kolejnym roku 1 września wypadnie w czwartek.

2. Wieki.Określamy liczbami rzymskimi

a) 2015 r to (20+1) XXI wiek

b) 1410 r. to (14+1) XV w.

c) 478 r. to (4+1) V w.

d) 1600 r. to (16+0) XVI w. (wyjątek, jeśli dwie ostatnie cyfry to zera)

3. Kalendarz.

Rok ma 12 miesięcy, 4 kwartały, 365 dni.  Natomiast rok przestępny ma 366 dni – rok oznaczony liczbą podzielną przez 4  jest zawsze przestępny, gdy nie jest ostatnim rokiem wieku. Ostatni rok wieku (czyli 1200, 1400, 1600, itd.) jest przestępny, gdy jest oznaczony liczbą podzielną przez 400.

Dziś jest 30 września 2015 r. – środa

a) za 41 dni będzie 10 listopada 2015 r. – wtorek (41 : 7 = 5 r 6reszta 6 oznacza, że należy podać 6 dni tygodnia po środzie)

b) 19 dni temu był 11 września 2015 r. – piątek (19 : 7 = 2 r 5 - reszta 5 oznacza, że należy podać 5 dni tygodnia przed środą)

4. Czas.

Minuta ma 60 sekund. Godzina ma 60 minut, czyli 3600 sekund. Doba ma 24 godziny.

Jest godzina 23:56

a) za kwadrans będzie godzina 24:14

b) półtorej godziny temu była 22:26

c) za 13 godzin i 56 minut będzie …..

5. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • określanie wieku,
 • obliczenia związane z kalendarzem,
 • obliczenia związane z czasem.

6. Pytanie kluczowe.

Wykorzystasz w swoim życiu obliczenia związane z kalendarzem lub czasem? Jeśli tak, podaj konkretny przykład.