kąt

Powtórka o kątach

1. Cel dla ucznia.

Przypomnicie sobie rodzaje kątów oraz sposób mierzenia tych kątów. Dzięki temu będzie mogli obliczyć pod jakim kątem jest nachylony dach na poddaszu.

kąt

2.Kąt.


Kąty można też oznaczać małymi literami alfabetu greckiego.

3. Rodzaje kątów.

a) wypukłe


b) wklęsłe


c) półpełny i pełny


4. Zależności między miarami kątów wyznaczonych przez proste lub półproste.


5. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • rozpoznawanie kątów,
 • mierzenie kątów wypukłych i wklęsłych,
 • znajomość zależności między miarami kątów wyznaczonych przez dwie proste i przez proste równoległe przecięte trzecią prostą.

Posługujemy się kątomierzem

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się mierzyć kąty kątomierzem. Będziecie potrafili podać, jaki kąt tworzą wskazówki zegara o godzinie 2:30.

2.Miary kątów.

3. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • mierzenie kątów,
 • rysowanie kątów o podanej mierze.

Rodzaje kątów.

1. Cel dla ucznia.

Poznacie rodzaje kątów. Dzięki temu będziecie wiedzieli jaki kąt tworzą wskazówki zegara o godzinie 6:00.

Kąty można też oznaczać małymi literami alfabetu greckiego.

2.Rodzaje kątów.

3. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • rozpoznawanie rodzajów kątów,
 • oznaczanie kąta literami.

Kąty w trapezie.

1. Cel dla ucznia.

Dowiecie się, ile wynosi suma kątów w trapezie oraz będziecie potrafili obliczać ich miary.

 2. Miary kątów w trapezie.

suma miar kątów wewnętrznych w tarpezie

3.  „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • obliczanie miar kątów w trapezach.

Kąty w równoległobokach.

1. Cel dla ucznia.

Dowiecie się, ile wynosi suma kątów w równoległoboku. Pozwoli Wam to obliczyć, ile stopni mają zaznaczone kąty w równoległobokach.

 2. Suma miar kątów w równoległoboku.

Suma miar kątów w równoległoboku wynosi 360°.

W równoległoboku kąty leżące naprzeciw siebie mają jednakowe miary.

Suma miar kątów leżących przy tym samym boku wynosi 180°.

3.  „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • obliczanie miar kątów w równoległobokach.

Powtórka o kątach

1. Cel dla ucznia.

Przypomnicie sobie rodzaje kątów oraz sposób mierzenia tych kątów. Dzięki temu będzie mogli obliczyć pod jakim kątem jest nachylony dach na poddaszu.

kąt

2.Kąt.


Kąty można też oznaczać małymi literami alfabetu greckiego.

3. Rodzaje kątów.

a) wypukłe


b) wklęsłe


c) półpełny i pełny


4. Zależności między miarami kątów wyznaczonych przez proste lub półproste.


5. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • rozpoznawanie kątów,
 • mierzenie kątów wypukłych i wklęsłych,
 • znajomość zależności między miarami kątów wyznaczonych przez dwie proste i przez proste równoległe przecięte trzecią prostą.

Mierzymy kąty.

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się mierzyć kąty kątomierzem. Będziecie potrafili podać, jaki kąt tworzą wskazówki zegara o godzinie 2:30.

2.Miary kątów.

3. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • mierzenie kątów,
 • rysowanie kątów o podanej mierze.

4. Pytanie kluczowe.

Przyda Ci się umiejętność mierzenia kątów? Podaj sytuację w której to wykorzystasz.

Rodzaje kątów.

1. Cel dla ucznia.

Poznacie rodzaje kątów. Dzięki temu będziecie wiedzieli jaki kąt tworzą wskazówki zegara o godzinie 9:00.

Kąty można też oznaczać małymi literami alfabetu greckiego.

2.Rodzaje kątów.

3. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • rozpoznawanie rodzajów kątów,
 • oznaczanie kąta literami.

Własności kątów.

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się obliczać miary niektórych kątów. Ułatwi Wam to obliczenie, pod jakim kątem jest ustawiona huśtawka.

 2.Zależności między kątami.

kąty wierzchołkowe, odpowiadający, naprzemianległe, wierzchołkowe

3. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • obliczanie miar kątów (przyległych, wierzchołkowych, odpowiadających i naprzemianległych).

Rodzaje kątów.

1. Cel dla ucznia.

Poznacie rodzaje kątów. Dzięki temu będziecie wiedzieli jaki kąt tworzą wskazówki zegara o godzinie 9:00.

Kąty można też oznaczać małymi literami alfabetu greckiego.

2.Rodzaje kątów.

3. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • rozpoznawanie rodzajów kątów,
 • oznaczanie kąta literami.