łamana

Koła, okręgi, proste i inne figury geometryczne

1. Cel dla ucznia.

Przypomnicie sobie podstawowe figury geometryczne. Poznacie też własności tych figur.

2.Proste i odcinki.

Prosta nie ma początku, ani końca.

Półprosta ma początek, ale nie ma końca.

Odcinek ma początek i koniec.

Proste równoległe nie mają punktów wspólnych (nie przecinają się). Proste prostopadłe przecinają się pod kątem prostym (90°)

3. Koła i okręgi.


Do okręgu należą punkty A i D.

Do koła należą punkty: A, C, D, E.

Promień to odcinek łączący środek okręgu z dowolnym punktem na okręgu.

Cięciwa to odcinek łączący dwa dowolne punkty na okręgu.

Średnica to odcinek łączący dwa dowolne punkty na okręgu i przechodząca przez środek okręgu.

Średnica jest dwa razy dłuższa od promienia.

4. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

  • rysowanie prostych, półprostych i odcinków,
  • rozpoznawanie i kreślenie prostych równoległych i prostopadłych,
  • w okręgu i kole wskazywanie środka, promienia, średnicy i cięciwy,
  • wskazywanie punktów, które należą do kola lub do okręgu.

Poznajemy proste, półproste, odcinki i łamane.

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się kreślić proste, półproste, odcinki i łamane. Dzięki temu będziecie wiedzieli:

2.Punkt.

3. Półprosta.


4. Prosta.


5. Odcinek.


6. Łamana.


7. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

  • rozpoznawanie i kreślenie poznanych figur geometrycznych.

Proste, półproste, odcinki i łamane.

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się kreślić proste, półproste, odcinki i łamane. Dzięki temu będziecie wiedzieli:

2.Punkt.

3. Półprosta.


4. Prosta.


5. Odcinek.


6. Łamana.


7. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

  • rozpoznawanie i kreślenie poznanych figur geometrycznych.

8. Pytanie kluczowe.

Czy wykorzystasz w życiu codziennym wiadomości o poznanych figurach geometrycznych? Jeśli tak, podaj przykład konkretnej sytuacji.

Podstawowe figury geomatryczne.

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się kreślić proste, półproste, odcinki i łamane. Dzięki temu będziecie wiedzieli:

2.Punkt.

3. Półprosta.


4. Prosta.


5. Odcinek.


6. Łamana.


7. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

  • rozpoznawanie i kreślenie poznanych figur geometrycznych.

8. Pytanie kluczowe.

Czy wykorzystasz w życiu codziennym wiadomości o poznanych figurach geometrycznych? Jeśli tak, podaj przykład konkretnej sytuacji.