liczby przeciwne

Poznajemy liczby wymierne.

1. Cel dla ucznia.

Będziecie potrafili wskazywać liczby wymierne i zaznaczać je na osi liczbowej.

2. Przykłady liczb wymiernych.


Przykłady liczb wymiernych: 7; –0,82; 0; ½; -¾; 99; -502; … 

Liczby wymierne to liczby całkowite oraz wszystkie ułamki dodatnie i ujemne.

3.Liczby przeciwne.

 •  7 i -7
 •  5¼ i - 5¼
 • -3,25 i 3,25

4. Wartość bezwzględna. Wartość bezwzględna liczby jest zawsze liczbą dodatnią

 • |5| = 5    (czytaj wartość bezwzględna liczby 5 jest równa 5)
 • |-9| = 9
 • |0| = 0

5. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • odczytywanie i zaznaczanie na osi liczbowej liczb wymiernych,
 •  wskazywanie liczb przeciwnych,
 • podawanie wartości bezwzględnej liczb.Liczby dodatnie i ujemne

1. Cel dla ucznia.

Będziecie potrafili wskazywać liczby wymierne i zaznaczać je na osi liczbowej.

2. Przykłady liczb wymiernych.


Przykłady liczb wymiernych: 7; –0,82; 0; ½; -¾; 99; -502; … 

Wszystkie liczby całkowite oraz wszystkie ułamki dodatnie i ujemne to liczby wymierne.

3.Liczby przeciwne.

 •  7 i -7
 •  5¼ i - 5¼
 • -3,25 i 3,25

4. Wartość bezwzględna.

 • |5| = 5    (czytaj wartość bezwzględna liczby 5 jest równa 5)
 • |-9| = 9
 • |0| = 0

5. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • odczytywanie i zaznaczanie na osi liczbowej liczb wymiernych,
 •  wskazywanie liczb przeciwnych,
 • podawanie wartości bezwzględnej liczb.Liczby ujemne.

1. Cel dla ucznia

Nauczycie się zaznaczać liczby ujemne na osi liczbowej. Dowiecie się, gdzie można spotkać liczby ujemne.2. Liczby ujemne na osi liczbowej.

 

Liczby ujemne znajdują się na osi liczbowej na lewo od zera, a liczby dodatnie – na prawo od zera.

UWAGA: Liczba 0 nie jest ani liczba dodatnią, ani ujemną.

3. Liczby przeciwne.

4 i -4

-7 i 7, to przykłady par liczb przeciwnych.

4. Pytanie kluczowe.

Czy w Twoim otoczeniu znajdują się liczby ujemne? Jeśli tak, to podaj konkretne przykłady.

5. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • zaznaczanie i odczytywanie temperatur z termometru,
 • wskazywanie temperatury najwyższej i najniższej,
 • porównywanie liczb,
 • podanie przykładów liczb ujemnych oraz całkowitych.

6.Zadania wykonywane podczas lekcji

strona 55 – 59; zeszyt ćwiczeń  – liczby całkowite i ułamki, część II