mianownik

Dzielenie pizzy na równe części, czyli jak powstają ułamki zwykłe

1. Cel dla ucznia

Będziecie potrafili wskazać np. 1/4 (jedna czwarta) czekolady,  1 3/4 (jedna cała i trzy czwarte) szklanki cukru.

2. Przykłady ułamków zwykłych


Mianownik wskazuje, na ile jednakowych części podzielono figurę, a licznik – ile tych części zabrano (zamalowano)

Pamiętaj! Aby odczytać jaka część figury została zamalowana, należy podzielić figurę na RÓWNE CZĘŚCI.

3. Liczby mieszane.

W liczbie mieszanej wyróżniamy część całkowitą i część ułamkową.

4. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę

  • określenie, jaką część figury pomalowano,
  • pokolorowanie podanej części figury,
  • w ułamku wskazać licznik, mianownik i kreskę ułamkową,
  • zapisywanie ułamków cyframi lub słowami,
  • podać różnicę między ułamkiem a liczbą mieszaną.

Jaką część czekolady dostał Krzyś?

1. Cel dla ucznia.

Będziecie umieli odejmować ułamki o równych mianownikach. Ułatwi Wam to obliczenie, jaką część czekolady została dla Krzysia.

Odp. Dla Krzysia zostało 2/8 czekolady.

2. Zadania.

Gdy obliczamy różnicę dwóch ułamków o jednakowych mianownikach, należy liczniki odjąć, a mianownik pozostawić bez zmian.

3. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

  • odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach,
  • odejmowanie ułamków od całości,
  • zamianę całości na części, jeśli część ułamkowa w odjemnej jest mniejsza od części ułamkowej w odjemniku,
  • skracanie, jeśli to możliwe.

4. Pytanie kluczowe.

Przyda Ci się na co dzień odejmowanie ułamków? Jeśli tak, opisz taką sytuację.