objętość

Ile wody zmieści się w akwarium?

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się obliczać objętość prostopadłościanu. Dzięki temu będziecie potrafili obliczyć, ile wody mieści się w akwarium o wymiarach 6 dm, 3 dm, 4 dm.

Odp. W tym akwarium mieści się … litrów wody.

2. Objętość prostopadłościanu.

3. Objętość sześcianu.


4. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • obliczanie objętości prostopadłościanu i sześcianu,
 • obliczanie ilości wody w akwarium,
 • podanie jednostek objętości w wyniku.

Jak sprawdzić, który z pojemników ma większą pojemność?

1. Cel dla ucznia.

Dowiecie się, co to jest objętość figury i poznacie jednostki objętości i zależności między nimi.

Zastanówcie się, w jaki sposób sprawdzić, który z pojemników ma większą pojemność?

2. Jednostki objętości.

1 mm3 (1 milimetr sześcienny) to objętość sześcianu o krawędzi 1 mm

1 cm3 to objętość sześcianu o krawędzi 1 cm

1 dm3

1 m3

1 km3

1 l

1 ml

3. Zależności między jednostkami objętości.

1 l = 1 dm

1 l = 1000 ml

1 l = 1000 cm3

1 ml = 1 cm3

1 cm = 10 mm, zatem 1 cm3 = 1000 mm3

1 m = 100 cm, zatem 1 m3 = 1 000 000 cm3

1 km = 1000 m, zatem 1 km3 = 1 000 000 000 m3

4. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • rozumienie pojęcia objętości,
 • znajomość jednostek objętości,
 • zależności między jednostkami objętości.

Ile wody zmieści się w akwarium?

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się obliczać objętość prostopadłościanu. Dzięki temu będziecie potrafili obliczyć, ile wody mieści się w akwarium o wymiarach 6 dm, 3 dm, 4 dm.

Odp. W tym akwarium mieści się … litrów wody.

2. Objętość prostopadłościanu.

3. Objętość sześcianu.


4. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • obliczanie objętości prostopadłościanu i sześcianu,
 • obliczanie ilości wody w akwarium,
 • podanie jednostek objętości w wyniku.

5.Pytanie kluczowe.

Czy może Ci się przydać w przyszłości obliczanie objętości prostopadłościanów? Jeśli tak, to czego objętość będziesz liczył?

Jak sprawdzić, który z pojemników ma większą pojemność?

1. Cel dla ucznia.

Dowiecie się, co to jest objętość figury i poznacie jednostki objętości i zależności między nimi.

Zastanówcie się, w jaki sposób sprawdzić, który z pojemników ma większą pojemność?

2. Jednostki objętości.

1 mm3 (1 milimetr sześcienny) to objętość sześcianu o krawędzi 1 mm

1 cm3 to objętość sześcianu o krawędzi 1 cm

1 dm3

1 m3

1 km3

1 l

1 ml

3. Zależności między jednostkami objętości.

1 l = 1 dm

1 l = 1000 ml

1 l = 1000 cm3

1 ml = 1 cm3

1 cm = 10 mm, zatem 1 cm3 = 1000 mm3

1 m = 100 cm, zatem 1 m3 = 1 000 000 cm3

1 km = 1000 m, zatem 1 km3 = 1 000 000 000 m3

4. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • rozumienie pojęcia objętości,
 • znajomość jednostek objętości,
 • zależności między jednostkami objętości.