obwód

Ile potrzeba uszczelki i okleiny na drzwi?

1. Cel dla ucznia.

Przypomnicie sobie wzory na obliczanie pola prostokąta oraz kwadratu. Dzięki temu będziecie mogli obliczyć ile potrzeba okleiny na drzwi oraz uszczelki, aby uszczelnić drzwi o wymiarach 2 m x 0,9 m.

pole i obwód prostokąta

Odp. Należy kupić 5,8 m uszczelki oraz 1,8 m kwadratowych okleiny.

2. Pole prostokąta.


3. Pole kwadratu.


4. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • obliczanie pola prostokąta
 • obliczanie pola kwadratu.

5. Pytanie kluczowe.

Czy potrzebne Ci będą poznane wiadomości? Jeśli tak, podaj przykład sytuacji, w której je wykorzystasz.

Ile mterów listewek trzeba kupić do tablicy?

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się obliczać obwód prostokąta. W życiu codziennym ułatwi Wam to obliczenie, ile metrów listewek trzeba kupić do Waszej tablicy korkowej.

obwód prostokąta

Odp. Do klasowej tablicy potrzeba 7 m 40 cm listewek.

2.Obwód.

Obwód to suma długości wszystkich jego boków.

obwód prostokąta

3. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • obliczanie obwodu prostokąta i kwadratu.

4. Pytanie kluczowe.

Przyda Ci się obliczanie obwodu w życiu codziennym? Jeżeli tak, podaj przykład takiej sytuacji.

Czworokąt, który ma co najmniej jedną parę boków równoległych.

1. Cel dla ucznia.

Będziecie potrafili rozpoznawać trapezy spośród czworokątów, poznacie ich rodzaje. Na co dzień poznaną wiedzę wykorzystacie do obliczenia ilości potrzebnej siatki na ogrodzenie działki:

 2. Trapez.

Trapez to czworokąt, który ma co najmniej jedną parę boków równoległych.

 3. Rodzaje trapezów.

 

4. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • rozpoznawanie i rysowanie trapezów,
 • znajomość rodzajów trapezów,
 • obliczanie obwodu trapezu.

Własności prostokątów.

1. Cel dla ucznia.

Dowiecie się, jakie własności mają prostokąty. Pozwoli Wam to obliczyć, ile metrów siatki potrzeba na ogrodzenie działki narysowanej w skali 1:10 000.

Odp. Na ogrodzenie działki potrzeba 800 m siatki.

 2. Prostokąt.

Prostokąt to czworokąt, który ma cztery kąty proste.

Punkty A, B, C, D to wierzchołki.

Odcinki AB, BC, CD, AD to boki. Odcinki AC i BD to przekątne.

Przekątne prostokąta:

  • mają jednakowe długości,
  • przecinają się w połowie.

3. Kwadrat

 

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki równej długości.

 Przekątne w kwadracie:

  • mają jednakowe długości,
  • przecinają się w połowie,
  • przecinają się pod kątem prostym.

Ob = 4 · a      a – bok kwadratu

4. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • rozpoznawanie i rysowanie prostokątów,
 • obliczanie obwodu prostokątów,
 • znajomość własności przekątnych.

5. Pytanie kluczowe.

Przydadzą Ci się poznane wiadomości o prostokątach? Jeśli tak, podaj przykład takiej sytuacji z życia codziennego.

Ile mterów listewek trzeba kupić do tablicy?

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się obliczać obwód prostokąta. W życiu codziennym ułatwi Wam to obliczenie, ile metrów listewek trzeba kupić do Waszej tablicy korkowej.

obwód prostokąta

Odp. Do klasowej tablicy potrzeba 7 m 40 cm listewek.

2.Obwód.

Obwód to suma długości wszystkich jego boków.

obwód prostokąta

3. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • obliczanie obwodu prostokąta i kwadratu.

4. Pytanie kluczowe.

Przyda Ci się obliczanie obwodu w życiu codziennym? Jeżeli tak, podaj przykład takiej sytuacji.

Własności prostokątów.

1. Cel dla ucznia.

Dowiecie się, co to są prostokąty i poznacie ich własności. Pozwoli Wam to obliczyć, ile metrów siatki potrzeba na ogrodzenie działki narysowanej w skali 1:10 000.

Odp. Na ogrodzenie działki potrzeba 800 m siatki.

 2. Prostokąt.

Prostokąt to czworokąt, który ma cztery kąty proste.

Punkty A, B, C, D to wierzchołki.

Odcinki AB, BC, CD, AD to boki. Odcinki AC i BD to przekątne.

Przekątne prostokąta:

  • mają jednakowe długości,
  • przecinają się w połowie.

3. Kwadrat

 

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki równej długości.

 Przekątne w kwadracie:

 • mają jednakowe długości,
 • przecinają się w połowie,
 • przecinają się pod kątem prostym.

Ob = 4 · a      a – bok kwadratu

4. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • rozpoznawanie i rysowanie prostokątów,
 • obliczanie obwodu prostokątów,
 • znajomość własności przekątnych.

5. Pytanie kluczowe.

Przydadzą Ci się poznane wiadomości o prostokątach? Jeśli tak, podaj przykład takiej sytuacji z życia codziennego.

Ile mterów listewek trzeba kupić do tablicy?

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się obliczać obwód prostokąta. W życiu codziennym ułatwi Wam to obliczenie, ile metrów listewek trzeba kupić do Waszej tablicy korkowej.

obwód prostokąta

Odp. Do klasowej tablicy potrzeba 7 m 40 cm listewek.

2.Obwód.

Z lekcji wielokąty potraficie obliczać obwód wielokąta.

Obwód to suma długości wszystkich jego boków.

obwód prostokąta

3. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • obliczanie obwodu prostokąta i kwadratu.

4. Pytanie kluczowe.

Przyda Ci się obliczanie obwodu w życiu codziennym? Jeżeli tak, podaj przykład takiej sytuacji.

Czworokąt, który ma co najmniej jedną parę boków równoległych.

1. Cel dla ucznia.

Będziecie potrafili rozpoznawać trapezy spośród czworokątów, poznacie ich rodzaje. Na co dzień poznaną wiedzę wykorzystacie do obliczenia ilości potrzebnej siatki na ogrodzenie działki:

 2. Trapez.

Trapez to czworokąt, który ma co najmniej jedną parę boków równoległych.

 3. Rodzaje trapezów.

 

4. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • rozpoznawanie i rysowanie trapezów,
 • znajomość rodzajów trapezów,
 • obliczanie obwodu trapezu.

5. Pytanie kluczowe.

Przydadzą Ci się poznane wiadomości o trapezach? Jeśli tak, podaj przykład takiej sytuacji z życia codziennego.

Własności prostokątów.

1. Cel dla ucznia.

Dowiecie się, co to są prostokąty i poznacie ich własności. Pozwoli Wam to obliczyć, ile metrów siatki potrzeba na ogrodzenie działki narysowanej w skali 1:10 000.

Odp. Na ogrodzenie działki potrzeba 800 m siatki.

 2. Prostokąt.

Prostokąt to czworokąt, który ma cztery kąty proste.

Punkty A, B, C, D to wierzchołki.

Odcinki AB, BC, CD, AD to boki. Odcinki AC i BD to przekątne.

Przekątne prostokąta:

  • mają jednakowe długości,
  • przecinają się w połowie.

3. Kwadrat

 

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki równej długości.

 Przekątne w kwadracie:

 • mają jednakowe długości,
 • przecinają się w połowie,
 • przecinają się pod kątem prostym.

Ob = 4 · a      a – bok kwadratu

4. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • rozpoznawanie i rysowanie prostokątów,
 • obliczanie obwodu prostokątów,
 • znajomość własności przekątnych.

5. Pytanie kluczowe.

Przydadzą Ci się poznane wiadomości o prostokątach? Jeśli tak, podaj przykład takiej sytuacji z życia codziennego.

Rodzaje trójkątów.

1. Cel dla ucznia.

Poznacie rodzaje trójkątów oraz nauczycie się obliczać ich obwody. Dzięki temu obliczycie, ile metrów siatki potrzeba na ogrodzenie działki narysowanej w skali 1:1000.

Odp. Na ogrodzenie działki potrzeba 137 m siatki.

 2. Podział trójkątów ze względu na kąty.

3. Podział trójkątów ze względu na boki.

4. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • wykazywanie i rysowanie trójkątów,
 • obliczanie obwodu trójkąta

5. Pytanie kluczowe.

Przydadzą Ci się poznane wiadomości o trójkątach? Jeśli tak, podaj przykład takiej sytuacji z życia codziennego.