ostrosłup

Bryły w naszym otoczeniu

1. Cel dla ucznia.

Poznacie bryły przestrzenne i nauczycie się je nazywać. W bryłach będziecie umieli wyróżniać krawędzie, ściany i wierzchołki.

 2. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • rozpoznawanie figur przestrzennych,
 • wskazanie na modelu: ścian, krawędzi, wierzchołków oraz podawanie ich ilości.

3. Pytanie kluczowe.

Czy widzisz w Twoim otoczeniu bryłę przestrzenną? Podaj trzy przykłady i napisz jaka to bryła.

Ile kamienia użyto do budowy Piramidy Cheopsa?

1. Cel dla ucznia.

Będziecie potrafili policzyć pole ostrosłupa. Dzięki temu obliczycie, ile m2 kamienia zużyto na budowę Piramidy Cheopsa.

Piramida Cheopsa (źródło: pl.wikipedia.org) – egipska piramida znajdująca się w Gizie nieopodal Kairu. Jedyny z Siedmiu Cudów Świata, który dotrwał do epoki nowożytnej niemal nienaruszony. Według powszechnie akceptowanej przez środowiska naukowe teorii, wzniesiona ok. 2560 r. p.n.e. prawdopodobnie według projektu Hemona, miejsce pochówku faraona Cheopsa.

2. Opis

Ostrosłup o podstawie n-kąta ma:

 • n + 1 ścian (w tym jedną podstawę, n ścian bocznych)
 • 2n krawędzi (w tym n krawędzi podstaw, na krawędzi bocznych)
 • n + 1 wierzchołków

3. Siatka.


4. Pole powierzchni.

 Pole powierzchni obliczaliśmy w punkcie 1. Zatem poniżej wzór.

Pc = Pp + Pb      WZÓR NA POLE POWIERZCHNI OSTROSŁUPA

5. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • rozpoznawanie ostrosłupów,
 • wskazywanie w ostrosłupie ścian, krawędzi i wierzchołków,
 • rysowanie siatek ostrosłupów,
 • obliczanie pola powierzchni ostrosłupa.

Bryły w naszym otoczeniu.

1. Cel dla ucznia.

Poznacie bryły przestrzenne i nauczycie się je nazywać. W bryłach będziecie umieli wyróżniać krawędzie, ściany i wierzchołki.

 

2. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • rozpoznawanie figur przestrzennych,
 • wskazanie na modelu: ścian, krawędzi, wierzchołków oraz podawanie ich ilości.

3. Pytanie kluczowe.

Czy widzisz w Twoim otoczeniu bryłę przestrzenną? Podaj trzy przykłady i napisz jaka to bryła.