porównywanie

Porządkowanie liczb.

1. Cel dla ucznia.

Będziecie umieli czytać i zapisywać liczby. Nauczycie się porównywać liczby. Dzięki temu będziecie mogli uporządkować malejąco wg powierzchni nazwy państw członkowskich UE.

porównywanie ułamków

 2. Liczby naturalne.

Liczby 0, 1, 2, 3, …, 200, 201, … nazywamy liczbami naturalnymi.

3. Zapisywanie i czytanie liczb.

a) 60 090 – sześćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt

b) 45 000 001 – czterdzieści milionów jeden

c) 700800030 – siedemset milionów osiemset tysięcy trzydzieści

4. Porównywanie.

a) 5060  < 5600

b) 32000 > 3200

c) 105333 > 103555

5. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę

 • podanie przykładów liczb naturalnych,
 • zapisanie cyframi liczby podanej słownie i odwrotnie,
 • wskazanie i nazwanie rzędów w liczbach,
 • wskazanie i odczytanie liczby na osi liczbowej,
 • porównanie liczb,
 • uporządkowanie liczb w kolejności rosnącej lub malejącej.

6. Pytanie kluczowe.

Wykorzystasz w życiu codziennym zapis słowny liczby lub porównywanie liczb? Jeśli tak, opisz taką sytuację.

Kto ma więcej pieniędzy?

1. Cel dla ucznia.

Będziecie potrafili powiedzieć, który z ułamków dziesiętnych jest większy, co pomoże Wam w życiu codziennym poprawnie określić, które dziecko ma więcej pieniędzy.

porównywanie ułamków dziesiętnych

 Odp. Więcej pieniędzy ma Ola.

2. Zadania.

a)  2,45 < 2,54

b) 0,451 > 0,399

c) 7,70 > 7,07

d) 3,56 < 3,60

e) 9,080 > 9,008

Aby porównać ułamki dziesiętne, należy najpierw dopisać tyle zer, aby w obu liczbach było tyle samo cyfr po przecinku.

3. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • porównywanie ułamków dziesiętnych, które będą miały różną liczbę cyfr po przecinku,
 • porządkowanie ułamków dziesiętnych.

 4. Pytanie kluczowe

 Wykorzystasz w przyszłości umiejętność porównywania ułamków dziesiętnych? Jeśli tak, opisz taką sytuację.

Co jest większe: 1/8 czy 1/4 czekolady?

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się porównywać ułamki. Dzięki temu łasuchy czekolady będą wiedziały, czy lepiej jest zjeść 1/8 czy ¼ czekolady.

 

2. Porównywanie ułamków o równych mianownikach.

         

Jeśli dwa ułamki mają jednakowe mianowniki, to ten ułamek jest większy, który ma większy licznik.

(Jeśli podzielimy czekoladę na 8 równych części, to więcej zjemy biorąc 5 kawałków niż 3)

3. Porównywanie ułamków o równych licznikach.

 

Jeżeli ułamki mają jednakowe liczniki, to ten ułamek jest większy, który ma mniejszy mianownik.

(Aby zjeść większą część czekolady, lepiej podzielić ją na mniej części – są one większe)

4. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę

 • porównywanie ułamków o równych mianownikach,
 • porównywanie ułamków o równych licznikach.

5. Pytanie kluczowe.

Czy będzie Ci potrzebna umiejętność porównywania ułamków zwykłych? Jeśli tak, podaj przykład sytuacji życiowej.

Porządkujemy malejąco zwierzęta wg ich wagi.

1. Cel dla ucznia.

Przypomnicie sobie, w jaki sposób porównujemy ułamki dziesiętne. Ułatwi Wam to uporządkowanie malejąco nazw zwierząt wg ich wagi:

porównywanie ułamków dzisiętnych

2. Przykłady.

0,4  <  0,7

6,27  <  6,70

7,420  >  7,411

0,300  > 0,003

4,560  < 4,561

7,05 …  7,005

Pamiętaj! Aby porównać ułamki dziesiętne, które nie mają takiej samej liczby cyfr po przecinku, należy najpierw dopisać na końcu zera, aby w każdej liczbie było ich tyle samo.

3. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę

 • porównywanie ułamków dziesiętnych,
 • porządkowanie rosnąco lub malejąco podanych ułamków.

4. Pytanie kluczowe.

Przyda Ci się porównywanie ułamków dziesiętnych? Jeśli tak, podaj przykład konkretnej sytuacji z życia codziennego.