proste równoległe

Położenie prostych i odcinków.

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się rozpoznawać i kreślić proste równoległe i prostopadłe. Pozwoli Wam to wyszukać na mapie ulice równoległe oraz prostopadłe.

proste równoległe i prostopadłe na mapie

2.Proste i odcinki równoległe.

3. Proste i odcinki prostopadłe.


4. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • rozpoznawanie i kreślenie prostych równoległych,
 • rozpoznawanie i kreślenie prostych prostopadłych.

Proste prostopadłe i równoległe

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się spośród prostych wyróżniać proste prostopadłe oraz proste równoległe. Pozwoli Wam to sprawdzić, czy:

 • ulica Krótka jest równoległa do ulicy Śródmiejskiej,
 • ulica Średnia jest równoległa do ulicy Rynek,
 • ulica Kościelna jest prostopadła do ulicy Świętego Ducha,
 • ulica Krótka jest prostopadła do ulicy Wąskiej?

2.Proste.

Proste równoległe nie mają punktów wspólnych (nie przecinają się).

Proste prostopadłe przecinają się pod kątem prostym (90°)

3. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • rozpoznawanie i kreślenie prostych równoległych,
 • kreślenie i rozpoznawanie prostych prostopadłych.

4. Pytanie kluczowe.

Czy wykorzystasz w życiu codziennym wiadomości o prostych równoległych i prostopadłych? Jeśli tak, podaj przykład konkretnej sytuacji.

Koła, okręgi, proste i inne figury geometryczne.

1. Cel dla ucznia.

Przypomnicie sobie podstawowe figury geometryczne. Poznacie też własności tych figur.

2.Proste i odcinki.

Prosta nie ma początku, ani końca.

Półprosta ma początek, ale nie ma końca.

Odcinek ma początek i koniec.

Proste równoległe nie mają punktów wspólnych (nie przecinają się). Proste prostopadłe przecinają się pod kątem prostym (90°)

3. Koła i okręgi.


Do okręgu należą punkty A i D.

Do koła należą punkty: A, C, D, E.

Promień to odcinek łączący środek okręgu z dowolnym punktem na okręgu.

Cięciwa to odcinek łączący dwa dowolne punkty na okręgu.

Średnica to odcinek łączący dwa dowolne punkty na okręgu i przechodząca przez środek okręgu.

Średnica jest dwa razy dłuższa od promienia.

4. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • rysowanie prostych, półprostych i odcinków,
 • rozpoznawanie i kreślenie prostych równoległych i prostopadłych,
 • w okręgu i kole wskazywanie środka, promienia, średnicy i cięciwy,
 • wskazywanie punktów, które należą do kola lub do okręgu.

Położenie prostych i odcinków.

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się rozpoznawać i kreślić proste równoległe i prostopadłe. Pozwoli Wam to wyszukać na mapie ulice równoległe oraz prostopadłe.

proste równoległe i prostopadłe na mapie

2.Proste i odcinki równoległe.

3. Proste i odcinki prostopadłe.


4. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • rozpoznawanie i kreślenie prostych równoległych,
 • rozpoznawanie i kreślenie prostych prostopadłych,.

5. Pytanie kluczowe.

Przyda Ci się umiejętność rozpoznawania lub kreślenia prostych równoległych lub prostopadłych? Jeśli tak, podaj przykład konkretnej sytuacji.

Proste prostopadłe oraz równoległe.

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się spośród prostych wyróżniać proste prostopadłe oraz proste równoległe. Pozwoli Wam to sprawdzić, czy:

 • ulica Krótka jest równoległa do ulicy Śródmiejskiej,
 • ulica Średnia jest równoległa do ulicy Rynek,
 • ulica Kościelna jest prostopadła do ulicy Świętego Ducha,
 • ulica Krótka jest prostopadła do ulicy Wąskiej?

2.Proste.

Proste równoległe nie mają punktów wspólnych (nie przecinają się).

Proste prostopadłe przecinają się pod kątem prostym (90°)

3. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • rozpoznawanie i kreślenie prostych równoległych,
 • kreślenie i rozpoznawanie prostych prostopadłych.

4. Pytanie kluczowe.

Czy wykorzystasz w życiu codziennym wiadomości o prostych równoległych i prostopadłych? Jeśli tak, podaj przykład konkretnej sytuacji.

Położenie prostych.

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się rozpoznawać i kreślić proste równoległe i prostopadłe. Pozwoli Wam to wyszukać na mapie ulice równoległe oraz prostopadłe.

proste równoległe i prostopadłe na mapie

2.Proste i odcinki równoległe.

3. Proste i odcinki prostopadłe.


4. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • rozpoznawanie i kreślenie prostych równoległych,
 • rozpoznawanie i kreślenie prostych prostopadłych,.

5. Pytanie kluczowe.

Przyda Ci się umiejętność rozpoznawania lub kreślenia prostych równoległych lub prostopadłych? Jeśli tak, podaj przykład konkretnej sytuacji.