rozwarty

Powtórka o kątach

1. Cel dla ucznia.

Przypomnicie sobie rodzaje kątów oraz sposób mierzenia tych kątów. Dzięki temu będzie mogli obliczyć pod jakim kątem jest nachylony dach na poddaszu.

kąt

2.Kąt.


Kąty można też oznaczać małymi literami alfabetu greckiego.

3. Rodzaje kątów.

a) wypukłe


b) wklęsłe


c) półpełny i pełny


4. Zależności między miarami kątów wyznaczonych przez proste lub półproste.


5. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • rozpoznawanie kątów,
 • mierzenie kątów wypukłych i wklęsłych,
 • znajomość zależności między miarami kątów wyznaczonych przez dwie proste i przez proste równoległe przecięte trzecią prostą.

Posługujemy się kątomierzem

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się mierzyć kąty kątomierzem. Będziecie potrafili podać, jaki kąt tworzą wskazówki zegara o godzinie 2:30.

2.Miary kątów.

3. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • mierzenie kątów,
 • rysowanie kątów o podanej mierze.

Rodzaje kątów.

1. Cel dla ucznia.

Poznacie rodzaje kątów. Dzięki temu będziecie wiedzieli jaki kąt tworzą wskazówki zegara o godzinie 6:00.

Kąty można też oznaczać małymi literami alfabetu greckiego.

2.Rodzaje kątów.

3. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • rozpoznawanie rodzajów kątów,
 • oznaczanie kąta literami.

Mierzymy kąty.

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się mierzyć kąty kątomierzem. Będziecie potrafili podać, jaki kąt tworzą wskazówki zegara o godzinie 2:30.

2.Miary kątów.

3. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • mierzenie kątów,
 • rysowanie kątów o podanej mierze.

4. Pytanie kluczowe.

Przyda Ci się umiejętność mierzenia kątów? Podaj sytuację w której to wykorzystasz.

Rodzaje kątów.

1. Cel dla ucznia.

Poznacie rodzaje kątów. Dzięki temu będziecie wiedzieli jaki kąt tworzą wskazówki zegara o godzinie 9:00.

Kąty można też oznaczać małymi literami alfabetu greckiego.

2.Rodzaje kątów.

3. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • rozpoznawanie rodzajów kątów,
 • oznaczanie kąta literami.

Powtórka o kątach.

1. Cel dla ucznia.

Przypomnicie sobie rodzaje kątów oraz sposób mierzenia tych kątów. Dzięki temu będzie mogli obliczyć pod jakim kątem jest nachylony dach na poddaszu.

kąt

2.Kąt.


Kąty można też oznaczać małymi literami alfabetu greckiego.

3. Rodzaje kątów.

a) wypukłe


b) wklęsłe


c) półpełny i pełny


4. Zależności między miarami kątów wyznaczonych przez proste lub półproste.


5. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • rozpoznawanie kątów,
 • mierzenie kątów wypukłych i wklęsłych,
 • znajomość zależności między miarami kątów wyznaczonych przez dwie proste i przez proste równoległe przecięte trzecią prostą.

6. Pytanie kluczowe.

Czy wykorzystasz poznane wiadomości o kątach? Jeśli tak, podaj przykład konkretnej sytuacji.