skala

Skala

1. Cel dla ucznia.

Utrwalicie sobie obliczanie odległości między miastami z wykorzystaniem mapy. Dzięki temu dowiecie się, ile kilometrów pokonacie, jadąc na wycieczkę z Jarocina do Zakopanego.

skala na mapie 1

I sposób

skala 1 : 900 000

1 cm na mapie to 900000 cm = 9000 m = 9 km

odległość na mapie między Jarocinem a Zakopanem  50 cm

50 · 9 = 450 km

II sposób

skala 1 : 900 000

odległość na mapie między Jarocinem a Zakopanem  50 cm

50 cm · 900 000 = 45 000 000 cm = 450 000 m = 450 km

Odp. Z Jarocina do Zakopanego jest 450 km.

2. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • odczytywanie ilu cm (m/km) w teranie odpowiada 1 cm na mapie,
 • obliczanie rzeczywistej odległości między punktami (miastami/ budowlami/…).

3. Pytanie kluczowe.

Czy przyda Ci się umiejętność obliczania skali na mapach? Jeśli tak, podaj konkretny przykład.

Skala na mapie.

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się obliczać korzystając z mapy i skali odległości między miastami. Dzięki temu obliczycie, ile kilometrów jest z Jarocina do Zakopanego.

skala na mapie 1

I sposób

skala 1 : 900 000

1 cm na mapie to 900000 cm = 9000 m = 9 km

odległość na mapie między Jarocinem a Zakopanem  50 cm

50 · 9 km = 450 km

II sposób

skala 1 : 900 000

odległość na mapie między Jarocinem a Zakopanem  50 cm

50 cm · 900 000 = 45 000 000 cm = 450 000 m = 450 km

Odp. Z Jarocina do Zakopanego jest 450 km.

2.„Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • obliczanie odległości między miastami na mapie,
 • odliczanie wielkości przedmiotów na planie.

3. Pytanie kluczowe.

Wykorzystasz w życiu codziennym obliczanie odległości na mapie? Jeżeli tak, podaj przykład tej sytuacji.

Własności prostokątów.

1. Cel dla ucznia.

Dowiecie się, co to są prostokąty i poznacie ich własności. Pozwoli Wam to obliczyć, ile metrów siatki potrzeba na ogrodzenie działki narysowanej w skali 1:10 000.

Odp. Na ogrodzenie działki potrzeba 800 m siatki.

 2. Prostokąt.

Prostokąt to czworokąt, który ma cztery kąty proste.

Punkty A, B, C, D to wierzchołki.

Odcinki AB, BC, CD, AD to boki. Odcinki AC i BD to przekątne.

Przekątne prostokąta:

  • mają jednakowe długości,
  • przecinają się w połowie.

3. Kwadrat

 

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki równej długości.

 Przekątne w kwadracie:

 • mają jednakowe długości,
 • przecinają się w połowie,
 • przecinają się pod kątem prostym.

Ob = 4 · a      a – bok kwadratu

4. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • rozpoznawanie i rysowanie prostokątów,
 • obliczanie obwodu prostokątów,
 • znajomość własności przekątnych.

5. Pytanie kluczowe.

Przydadzą Ci się poznane wiadomości o prostokątach? Jeśli tak, podaj przykład takiej sytuacji z życia codziennego.

Skala

1. Cel dla ucznia.

Utrwalicie sobie obliczanie odległości między miastami z wykorzystaniem mapy. Dzięki temu dowiecie się, ile kilometrów pokonacie, jadąc na wycieczkę z Jarocina do Warszawy.

odległość między Jarocinem a Warszawą na mapie (w linii prostej) to 46 cm

skala 1 : 600000 oznacza

1 cm (na mapie), to 600000 cm (w terenie/ w rzeczywistości) = 6000 m = 6 km

46 · 6 = 276 km

Odp. Odległość między Warszawą a Jarocinem wynosi 276 km.

2. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • odczytywanie ilu cm (m/km) w teranie odpowiada 1 cm na mapie,
 • obliczanie rzeczywistej odległości między punktami (miastami/ budowlami/…).

3. Pytanie kluczowe.

Czy przyda Ci się umiejętność obliczania skali na mapach? Jeśli tak, podaj konkretny przykład.

Skala na mapie.

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się obliczać korzystając z mapy i skali odległości między miastami. Dzięki temu obliczycie, ile kilometrów jest z Jarocina do Zakopanego.

skala na mapie 1

I sposób

skala 1 : 900 000

1 cm na mapie to 900000 cm = 9000 m = 9 km

odległość na mapie między Jarocinem a Zakopanem  50 cm

50 · 9 = 450 km

II sposób

skala 1 : 900 000

odległość na mapie między Jarocinem a Zakopanem  50 cm

50 cm · 900 000 = 45 000 000 cm = 450 000 m = 450 km

Odp. Z Jarocina do Zakopanego jest 450 km.

2.„Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • obliczanie odległości między miastami na mapie,
 • odliczanie wielkości przedmiotów na planie.

3. Pytanie kluczowe.

Wykorzystasz w życiu codziennym obliczanie odległości na mapie? Jeżeli tak, podaj przykład tej sytuacji.

Obliczanie odległości między miastami z wykorzystaniem mapy.

1. Cel dla ucznia.

Utrwalicie sobie obliczanie odległości między miastami z wykorzystaniem mapy. Dzięki temu dowiecie się, ile kilometrów pokonacie, jadąc na wycieczkę z Jarocina do Warszawy.

odległość między Jarocinem a Warszawą na mapie (w linii prostej) to 46 cm

skala 1 : 600000 oznacza

1 cm (na mapie), to 600000 cm (w terenie/ w rzeczywistości) = 6000 m = 6 km

46 · 6 = 276 km

Odp. Odległość między Warszawą a Jarocinem wynosi 276 km.

2. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • odczytywanie ilu cm (m/km) w teranie odpowiada 1 cm na mapie,
 • obliczanie rzeczywistej odległości między punktami (miastami/ budowlami/…).

3. Pytanie kluczowe.

Czy przyda Ci się umiejętność obliczania skali na mapach? Jeśli tak, podaj konkretny przykład.

Liczymy odległość między miastami, korzystając z mapy.

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się obliczać korzystając z mapy i skali odległości między miastami. Dzięki temu obliczycie, ile kilometrów jest z Jarocina do Pragi.

I sposób

skala 1 : 800 000

1 cm na mapie to 800000 cm = 8000 m = 8 km

odległość na mapie między Jarocinem a Pragą  50 cm

50 · 8 = 400 km

II sposób

skala 1 : 800 000

odległość na mapie między Jarocinem a Pragą  50 cm

50 cm · 800 000 = 40 000 000 cm = 400 000 m = 400 km

Odp. Z Jarocina do Pragi jest 400 km.

2.„Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • obliczanie odległości między miastami na mapie,
 • odliczanie wielkości przedmiotów na planie.

3. Pytanie kluczowe.

Wykorzystasz w życiu codziennym obliczanie odległości na mapie? Jeżeli tak, podaj przykład tej sytuacji.

Skala na mapach i planach.

1. Cel dla ucznia.

Utrwalicie sobie obliczanie odległości między miastami z wykorzystaniem mapy. Dzięki temu dowiecie się, ile kilometrów pokonacie, jadąc na wycieczkę z Jarocina do Warszawy.


odległość między Jarocinem a Warszawą na mapie (w linii prostej) to 46 cm

skala 1: 600000 oznacza

1 cm (na mapie), to 600000 cm (w terenie/ w rzeczywistości) = 6000 m = 6 km

46 · 6 = 276 km

Odp. Odległość między Warszawą a Jarocinem wynosi 276 km.

2. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • odczytywanie ilu cm (m/km) w teranie odpowiada 1 cm na mapie,
 • obliczanie rzeczywistej odległości między punktami (miastami/ budowlami/…).

3. Pytanie kluczowe.

Czy przyda Ci się umiejętność obliczania skali na mapach? Jeśli tak, podaj konkretny przykład.Skala na planach i mapach

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się obliczać korzystając z mapy i skali odległości między miastami. Dzięki temu obliczycie, ile kilometrów jest z Jarocina do Krakowa.

Odp. Z Jarocina do Krakowa jest 360 km.

2.„Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • obliczanie odległości między miastami na mapie,
 • odliczanie wielkości przedmiotów na planie.

3. Pytanie kluczowe.

Wykorzystasz w życiu codziennym obliczanie odległości na mapie? Jeżeli tak, podaj przykład tej sytuacji.Co to jest skala?

1. Cel dla ucznia.

Dowiecie się, do czego służy skala. Dzięki temu dowiecie się jak wysoka jest Kolumna Zygmunta w Warszawie.


2.Skala

 • zmniejszanie

Zapis 1 : 2 (czytamy jeden do dwóch) oznacza, że przedmiot został zmniejszony 2 razy.

 • zwiększanie

Zapis 3 : 1 (czytamy trzy do jednego) oznacza, że przedmiot został zwiększony 3 razy.

3. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.
 • zmniejszanie przedmiotów w skali,
 • zwiększanie przedmiotów w skali.

4. Pytanie kluczowe.

Przydadzą Ci się informacje o skali podczas życia codziennego? Jeżeli tak, podaj przykład tej sytuacji.