skala

Skala

1. Cel dla ucznia.

Utrwalicie sobie obliczanie odległości między miastami z wykorzystaniem mapy. Dzięki temu dowiecie się, ile kilometrów pokonacie, jadąc na wycieczkę z Jarocina do Zakopanego.

skala na mapie 1

I sposób

skala 1 : 900 000

1 cm na mapie to 900000 cm = 9000 m = 9 km

odległość na mapie między Jarocinem a Zakopanem  50 cm

50 · 9 = 450 km

II sposób

skala 1 : 900 000

odległość na mapie między Jarocinem a Zakopanem  50 cm

50 cm · 900 000 = 45 000 000 cm = 450 000 m = 450 km

Odp. Z Jarocina do Zakopanego jest 450 km.

2. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • odczytywanie ilu cm (m/km) w teranie odpowiada 1 cm na mapie,
 • obliczanie rzeczywistej odległości między punktami (miastami/ budowlami/…).

3. Pytanie kluczowe.

Czy przyda Ci się umiejętność obliczania skali na mapach? Jeśli tak, podaj konkretny przykład.

Skala na mapie.

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się obliczać korzystając z mapy i skali odległości między miastami. Dzięki temu obliczycie, ile kilometrów jest z Jarocina do Zakopanego.

skala na mapie 1

I sposób

skala 1 : 900 000

1 cm na mapie to 900000 cm = 9000 m = 9 km

odległość na mapie między Jarocinem a Zakopanem  50 cm

50 · 9 km = 450 km

II sposób

skala 1 : 900 000

odległość na mapie między Jarocinem a Zakopanem  50 cm

50 cm · 900 000 = 45 000 000 cm = 450 000 m = 450 km

Odp. Z Jarocina do Zakopanego jest 450 km.

2.„Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • obliczanie odległości między miastami na mapie,
 • odliczanie wielkości przedmiotów na planie.

3. Pytanie kluczowe.

Wykorzystasz w życiu codziennym obliczanie odległości na mapie? Jeżeli tak, podaj przykład tej sytuacji.

Własności prostokątów.

1. Cel dla ucznia.

Dowiecie się, co to są prostokąty i poznacie ich własności. Pozwoli Wam to obliczyć, ile metrów siatki potrzeba na ogrodzenie działki narysowanej w skali 1:10 000.

Odp. Na ogrodzenie działki potrzeba 800 m siatki.

 2. Prostokąt.

Prostokąt to czworokąt, który ma cztery kąty proste.

Punkty A, B, C, D to wierzchołki.

Odcinki AB, BC, CD, AD to boki. Odcinki AC i BD to przekątne.

Przekątne prostokąta:

  • mają jednakowe długości,
  • przecinają się w połowie.

3. Kwadrat

 

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki równej długości.

 Przekątne w kwadracie:

 • mają jednakowe długości,
 • przecinają się w połowie,
 • przecinają się pod kątem prostym.

Ob = 4 · a      a – bok kwadratu

4. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • rozpoznawanie i rysowanie prostokątów,
 • obliczanie obwodu prostokątów,
 • znajomość własności przekątnych.

5. Pytanie kluczowe.

Przydadzą Ci się poznane wiadomości o prostokątach? Jeśli tak, podaj przykład takiej sytuacji z życia codziennego.

Skala

1. Cel dla ucznia.

Utrwalicie sobie obliczanie odległości między miastami z wykorzystaniem mapy. Dzięki temu dowiecie się, ile kilometrów pokonacie, jadąc na wycieczkę z Jarocina do Warszawy.

odległość między Jarocinem a Warszawą na mapie (w linii prostej) to 46 cm

skala 1 : 600000 oznacza

1 cm (na mapie), to 600000 cm (w terenie/ w rzeczywistości) = 6000 m = 6 km

46 · 6 = 276 km

Odp. Odległość między Warszawą a Jarocinem wynosi 276 km.

2. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • odczytywanie ilu cm (m/km) w teranie odpowiada 1 cm na mapie,
 • obliczanie rzeczywistej odległości między punktami (miastami/ budowlami/…).

3. Pytanie kluczowe.

Czy przyda Ci się umiejętność obliczania skali na mapach? Jeśli tak, podaj konkretny przykład.

Skala na mapie.

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się obliczać korzystając z mapy i skali odległości między miastami. Dzięki temu obliczycie, ile kilometrów jest z Jarocina do Zakopanego.

skala na mapie 1

I sposób

skala 1 : 900 000

1 cm na mapie to 900000 cm = 9000 m = 9 km

odległość na mapie między Jarocinem a Zakopanem  50 cm

50 · 9 = 450 km

II sposób

skala 1 : 900 000

odległość na mapie między Jarocinem a Zakopanem  50 cm

50 cm · 900 000 = 45 000 000 cm = 450 000 m = 450 km

Odp. Z Jarocina do Zakopanego jest 450 km.

2.„Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • obliczanie odległości między miastami na mapie,
 • odliczanie wielkości przedmiotów na planie.

3. Pytanie kluczowe.

Wykorzystasz w życiu codziennym obliczanie odległości na mapie? Jeżeli tak, podaj przykład tej sytuacji.