trapez

Obliczamy powierzchnię działki w kształcie trapezu.

1. Cel dla ucznia.

Poznacie wzór i sposób obliczania pola trapezu. Będziecie umieli obliczyć powierzchnię działki w kształcie trapezu:

2. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

  • znajomość wzoru na pole trapezu,
  • obliczanie pola trapezu.

3. Pytanie kluczowe.

Przyda Ci się wzór na obliczanie pola trapezu? Jeśli tak, podaj przykład konkretnej sytuacji.

Klasyfikacja czworokątów.

1. Cel dla ucznia.

Dowiecie się, w jaki sposób można pogrupować czworokąty. Dzięki temu będziecie wiedzieli, że każdy prostokąt i równoległobok jest trapezem

 2. Klasyfikacja czworokątów.

3.  „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

  • klasyfikowanie (przydział do „rodziny”) każdego z czworokątów.

Kąty w trapezie.

1. Cel dla ucznia.

Dowiecie się, ile wynosi suma kątów w trapezie oraz będziecie potrafili obliczać ich miary.

 2. Miary kątów w trapezie.

suma miar kątów wewnętrznych w tarpezie

3.  „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

  • obliczanie miar kątów w trapezach.

Czworokąt, który ma co najmniej jedną parę boków równoległych.

1. Cel dla ucznia.

Będziecie potrafili rozpoznawać trapezy spośród czworokątów, poznacie ich rodzaje. Na co dzień poznaną wiedzę wykorzystacie do obliczenia ilości potrzebnej siatki na ogrodzenie działki:

 2. Trapez.

Trapez to czworokąt, który ma co najmniej jedną parę boków równoległych.

 3. Rodzaje trapezów.

 

4. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

  • rozpoznawanie i rysowanie trapezów,
  • znajomość rodzajów trapezów,
  • obliczanie obwodu trapezu.

5. Pytanie kluczowe.

Przydadzą Ci się poznane wiadomości o trapezach? Jeśli tak, podaj przykład takiej sytuacji z życia codziennego.