ułamki właściwe

Ułamki właściwe i niewłaściwe.

1. Cel lekcji.

Będziecie umieli zamieniać  ułamki niewłaściwe na liczby mieszane. Pozwoli Wam to powiedzieć, że jedna cała i jedna druga to trzy drugie pizzy.

2. Ułamki niewłaściwe.

to przykłady ułamków niewłaściwych

Jeśli w ułamku licznik jest większy lub równy mianownikowi, to ułamek nazywamy niewłaściwym.

Ułamki, w których licznik jest mniejszy od mianownika nazywamy ułamkami właściwymi.

3. Zamiana ułamków niewłaściwych na liczby mieszane.

4. Zamiana liczb mieszanych na ułamki niewłaściwe.

5. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę

  • rozpoznawanie ułamków właściwych i niewłaściwych,
  • wyciąganie całości (zamiana ułamków niewłaściwych na liczby mieszane),
  • zamianę liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy.

Ułamki właściwe i niewłaściwe.

1. Cel lekcji.

Będziecie umieli zamieniać liczby mieszane na ułamki niewłaściwe. Pozwoli Wam to powiedzieć, że jedna cała i jedna druga to trzy drugie pizzy.

2. Ułamki niewłaściwe.

to przykłady ułamków niewłaściwych

Jeśli w ułamku licznik jest większy lub równy mianownikowi, to ułamek nazywamy niewłaściwym.

Ułamki, w których licznik jest mniejszy od mianownika nazywamy ułamkami właściwymi.

3. Zamiana liczb mieszanych na ułamki niewłaściwe.

 4.„Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

  • rozpoznawanie ułamków właściwych i niewłaściwych,
  • zamianę liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy.