wartość bezwzględna

Liczby dodatnie i ujemne.

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się zaznaczać liczby ujemne na osi liczbowej. Dowiecie się, gdzie można spotkać liczby ujemne.

2. Liczby ujemne na osi liczbowej.

 

Liczby ujemne znajdują się na osi liczbowej na lewo od zera, a liczby dodatnie – na prawo od zera.

UWAGA: Liczba 0 nie jest ani liczba dodatnią, ani ujemną.

3. Liczby przeciwne.

4 i -4

-7,8 i 7,8 – to przykłady par liczb przeciwnych.

4. Wartość bezwzględna.

Ι5Ι = 5

Ι-8Ι = 8

Ι-Ι =

5. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

  • zaznaczanie i odczytywanie temperatur z termometru,
  • wskazywanie temperatury najwyższej i najniższej,
  • porównywanie liczb,
  • podanie przykładów liczb ujemnych oraz całkowitych,
  • podawanie wartości bezwzględnej liczb.