wartość bezwzględna

Liczby dodatnie i ujemne.

1. Cel dla ucznia.

Nauczycie się zaznaczać liczby ujemne na osi liczbowej. Dowiecie się, gdzie można spotkać liczby ujemne.

2. Liczby ujemne na osi liczbowej.

 

Liczby ujemne znajdują się na osi liczbowej na lewo od zera, a liczby dodatnie – na prawo od zera.

UWAGA: Liczba 0 nie jest ani liczba dodatnią, ani ujemną.

3. Liczby przeciwne.

4 i -4

-7,8 i 7,8 – to przykłady par liczb przeciwnych.

4. Wartość bezwzględna.

Ι5Ι = 5

Ι-8Ι = 8

Ι-Ι =

5. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • zaznaczanie i odczytywanie temperatur z termometru,
 • wskazywanie temperatury najwyższej i najniższej,
 • porównywanie liczb,
 • podanie przykładów liczb ujemnych oraz całkowitych,
 • podawanie wartości bezwzględnej liczb.

Poznajemy liczby wymierne.

1. Cel dla ucznia.

Będziecie potrafili wskazywać liczby wymierne i zaznaczać je na osi liczbowej.

2. Przykłady liczb wymiernych.


Przykłady liczb wymiernych: 7; –0,82; 0; ½; -¾; 99; -502; … 

Liczby wymierne to liczby całkowite oraz wszystkie ułamki dodatnie i ujemne.

3.Liczby przeciwne.

 •  7 i -7
 •  5¼ i - 5¼
 • -3,25 i 3,25

4. Wartość bezwzględna. Wartość bezwzględna liczby jest zawsze liczbą dodatnią

 • |5| = 5    (czytaj wartość bezwzględna liczby 5 jest równa 5)
 • |-9| = 9
 • |0| = 0

5. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • odczytywanie i zaznaczanie na osi liczbowej liczb wymiernych,
 •  wskazywanie liczb przeciwnych,
 • podawanie wartości bezwzględnej liczb.Liczby dodatnie i ujemne

1. Cel dla ucznia.

Będziecie potrafili wskazywać liczby wymierne i zaznaczać je na osi liczbowej.

2. Przykłady liczb wymiernych.


Przykłady liczb wymiernych: 7; –0,82; 0; ½; -¾; 99; -502; … 

Wszystkie liczby całkowite oraz wszystkie ułamki dodatnie i ujemne to liczby wymierne.

3.Liczby przeciwne.

 •  7 i -7
 •  5¼ i - 5¼
 • -3,25 i 3,25

4. Wartość bezwzględna.

 • |5| = 5    (czytaj wartość bezwzględna liczby 5 jest równa 5)
 • |-9| = 9
 • |0| = 0

5. „Nacobezu”, czyli na co będę zwracać uwagę.

 • odczytywanie i zaznaczanie na osi liczbowej liczb wymiernych,
 •  wskazywanie liczb przeciwnych,
 • podawanie wartości bezwzględnej liczb.